Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fórum centier podnikových služieb Americkej obchodnej komory v SR úspešne ukončilo intenzívny kurz v Košiciach, ktorého cieľom bolo poskytnúť 25 pedagógom dvoch stredných a troch vysokých škôl v Košiciach a Prešove sadu efektívnych mäkkých zručností, aby mohli priniesť inovatívny prístup a metódy do vzdelávacieho procesu na stredných a vysokých školách.

Firmy na Slovensku, predovšetkým centrá zdieľaných služieb, si uvedomujú potrebu pomôcť pri reforme vzdelávania, a preto formou špeciálnych interaktívnych kurzov pomáhajú školám rozšíriť ponuku vzdelávacích kurzov aj pre pedagógov. Počas posledných štyroch týždňov predstavili zástupcovia spoločností AT&T, Embraco, IBM, LafargeHolcim, KPMG a T-Systems vybraným pedagógom z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskej univerzity, Obchodnej akadémie, SPŠ elektrotechnickej v Košiciach relevantné témy.

„Pedagógov prirodzene vnímame ako najvýznamnejšiu súčasť vzdelávacieho procesu. Veríme, že tréningy prezentačných zručností, tímovej práce, osobnostných typológií či manažment času pomôžu učiteľom lepšie pripraviť študentov na ich vstup na trh práce,” hovorí Peter Rusiňák, koordinátor projektu Train the Trainer.

Sektor centier podnikových služieb predstavuje dôležitý pilier slovenskej ekonomiky. Vytvára pracovné príležitosti pre vyše 35 000 pracovníkov a svoje služby dodáva po celom svete. Eva Hruščová, Development and Talent Management Specialist z LafargeHolcim European Business Services (EBS) ocenená viacerými celoslovenskými cenami v rámci HR dodáva: „LafargeHolcim tento rok pedagógom poskytol  4-hodinový tréning osobnostná typológia v štandarde, v akom ho poskytuje aj kolegom v EBS v rámci ich individuálneho plánu rozvoja. Vynikajúca atmosféra počas tréningu, skvelá spätná väzba od pedagógov a nadviazanie ďalšej spolupráce priamo na univerzitách, či už v rámci workshopov alebo prednášok, je dôkazom úspešnosti tohto projektu.“

Z prieskumu AmCham Slovensko medzi centrami zdieľaných služieb združených v BSCF vyplynulo, že jednou z hlavných výziev budúceho rastu sektora na Slovensku bude dostupnosť vysokokvalifikovanej, flexibilnej a jazykovo vybavenej pracovnej sily. Aj preto sa organizátori snažia prispieť k tomuto cieľu programom Train the Trainer.  Atilla Tóth, Area Manager z AT&T hovorí: „Program Train the Trainer je veľmi zaujímavý formát, ktorý spája ľudí z praxe a pedagógov. Tým pomáha nájsť zlatý stred vo vzájomnej spolupráci. Popri tom, ako som sa mohol podeliť o osobné skúsenosti, taktiež som sa naučil niečo nové.“

Viacerí pedagógovia ocenili, že hodiny boli prakticky orientované a na každej z nich si mohli vyskúšať teoretický obsah. „Mnohí z nás musia učiť bez predošlých skúseností, rád a tréningov. Veľmi oceňujem, že som si mohol uvedomiť, čo robím na hodinách dobre a čo musím zlepšiť. Inšpiroval som sa viacerými príkladmi, ktoré určite zavediem do vyučovacieho procesu. Páčili sa mi praktické aktivity, ktoré obohatili teóriu a konkrétne príklady z praxe,“ hovorí jeden z účastníkov programu Train the Trainer v Košiciach.

 

Značky: