Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus je už 27 rokov kľúčovú akciou pre sektor pomaturitného vzdelávania v regióne strednej Európy.

Na veľtrhu sa pravidelne stretávajú zástupcovia vzdelávacích inštitúcií (renomované univerzity, vysoké školy, jazykové školy, poradenské agentúry a ďalšie inštitúcie) so študentmi, maturantmi, stredoškolskými pedagógmi, odborníkmi na vzdelávanie aj záujemcovia o celoživotné vzdelávanie. Veľtrh Gaudeamus každoročne prebieha v Brne, Prahe, Bratislave a Nitre a predstavuje všetkým záujemcom o pomaturitné vzdelávanie komplexnú ponuku študijných možností v Slovenskej republike, Českej republike, aj v mnohých ďalších krajinách Európy a sveta.

Gaudeamus však nie je len tradičný veľtrh, ponúkajúca stretnutie vzdelávacích inštitúcií a ich potenciálnych študentov. V súčasnej dobe sa už jedná o komplexný zdroj informácií pre podporu rozhodovania študentov o voľbe budúceho štúdia. Veľtrh je doplnený celou radou off-line alebo on-line nástrojov, ktoré majú za cieľ študenta sprevádzať komplikovaným procesom rozhodovania a pomôcť mu správne urobiť jedno z najdôležitejších rozhodnutí v jeho živote.

Základom pre získanie maxima relevantných informácií o študijných možnostiach je vždy osobná návšteva študenta na veľtrhu a jeho osobné stretnutie s odborníkmi, absolventmi aj ostatnými študentmi univerzít, vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Veľtrh je vždy priamo na mieste doplnený sprievodnými programy, ktoré študentom umožňujú získať doplňujúce informácie a nahliadnuť do zákulisia ich budúceho štúdia. Jedná sa predovšetkým o prednášky o štúdiu, testovacie centrum, sprievodný program Veda pre život alebo kariérové poradenstvo. Mimo veľtrh je potom pre študentov pripravený portál www.gaudeamus-sk.sk a mobilná aplikácia Gaudeamus Guide. Oba tieto nástroje slúžia študentom po celý rok ako zdroj vždy aktuálnych informácií o možnostiach štúdia po maturite.

Veľtrh Gaudeamus nezabúda ani na stredoškolských pedagógov a výchovné poradcu. Pre túto skupinu odborníkov je na veľtrhu každý rok pripravovaný komplexný informačný servis a špeciálny program odborných prednášok. V roku 2020 bola tiež novo spustená informačná aplikácia Gaudeamus Advisor, ktorá pedagógom pomôže pri ich práci so študentmi.

Veľtrh Gaudeamus – Akadémia v Bratislave je so svojou návštevnosťou presahujúcou 9 000 študentov a takmer 250 pedagógov počas troch dní najväčšou akciou tohto typu na Slovensku. Celkom veľtrhy Gaudeamus v Slovenskej republike každý rok navštívi až 38 % študentov maturitných ročníkov. Takto vysoký záujem návštevníkov dokazuje zásadný význam veľtrhu v komunikácii medzi vysokými školami a ich budúcimi študentmi.

Tento rozsah veľtrhu súčasne bohužiaľ neumožňuje jeho usporiadanie a splnenie podmienok daných aktuálne platným Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn.: OLP/5454/2020. Opatrení stanovujúce povinnosť rozdeliť návštevníkov do vzájomne oddelených sektorov s maximálnou kapacitou 1 000 osôb a súčasne poskytnutie plochy 10 m2 na jedného návštevníka, vylučuje možnosť veľtrh Gaudeamus v roku 2020 usporiadať. Toto nariadenie de facto umožňuje účasť na veľtrhu iba 1 000 osôb (návštevníkov i vystavovateľov) v jeden okamih. Nutnosť rozdelenie návštevnosti na vzájomne oddelené sektory je úplne v rozpore s konceptom veľtrhu ako miesta pre voľné stretávanie a komunikáciu návštevníkov s vystavovateľmi.

Z tohto dôvodu bolo, aj napriek silnému záujmu vystavovateľov o účasť na veľtrhu, urobené rozhodnutie Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Bratislava a Nitra v roku 2020 v tradičnom formáte neorganizovať.

Organizačný tím veľtrhu pre študentov pripravil alternatívny koncept veľtrhu s názvom „Gaudeamus Roadshow Slovensko“. Cieľom tohto konceptu je vziať najdôležitejšie aspekty veľtrhu Gaudeamus a priviesť ich študentom priamo do ich regiónu. V rámci Gaudeamus Roadshow sa uskutoční vždy jednodňové akcie v týchto krajských mestách: Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Žilina. Prostredníctvom akcií v týchto krajských mestách je možné osloviť väčšinu stredoškolských študentov vo Slovenskej republike.

V rámci Gaudeamus Roadshow Slovensko bude pre návštevníkov pripravené:

  • Kontaktné miesta škôl s možnosťou osobnej komunikácie so zástupcami školy.
  • Prednášky o aktuálnej ponuke a podmienkach štúdia.
  • Odborné prednášky pre pedagógov a výchovné poradcu.
  • Testovacie centrum s testom predpokladov pre štúdium.
  • Vstup zdarma pre registrovaných študentov a pedagógov.

Akcia Gaudeamus Roadshow bude doplnená celoročnou on-line prezentáciou vystavovateľov na portáli www.gaudeamus-sk.sk, v aplikácii Gaudeamus Guide pre študentov a rodičov a v aplikácii Gaudeamus Advisor pre stredoškolských pedagógov. Tieto on-line informačné zdroje ponúknu kompletné kontaktné informácie, registre študijných programov, informácie o fakultách a prijímacom konaní na všetkých zúčastnených školách. Návštevníkom budú tiež k dispozícii vyhľadávače študijných programov, škôl a fakúlt.

Gaudeamus Roadshow Slovensko prebehne v týchto termínoch a mestách:

Bratislava
o 15. 10. 2020
Technopol Bratislava, Kutlíkova 17
Košice
27. 10. 2020
Spoločenský Pavilón, Trieda SNP 61
Žilina
3. 11. 2020
Dom Odborov, Antona Bernoláka 51
Banská Bystrica
4. 11. 2020
Hotel Dixon, Švermova 32

Značky: