Verejné knižnice neslúžia iba na prístup k literatúre, či vedomostiam. Podľa Americkej asociácie knižníc hrajú dôležitú rolu pri budovaní a integrácii miestnej komunity a poskytujú obyvateľom miesto na stretávanie sa a organizovanie kultúrnych podujatí.

Analytický tím z Picodi.com sa snažil zistiť, ktoré hlavné mestá okolo sveta majú najjednoduchší prístup k verejným knižniciam.

V tejto štúdii sme vzali do úvahy knižnice manažované mestskými autoritami a tiež regionálne a štátne knižnice s lokáciou v limitoch mesta. Ako index sme určili počet knižníc na 10 000 obyvateľov.

Dostupnosť knižníc v európskych krajinách

Verejné knižnice povoľujú všetkým rezidentom používať ich kolekciu prevažne zadarmo.

Z 39 európskych miest z tejto štúdie má najjednoduchší prístup k verejným knižniciam Brusel. Je tu jedna knižnica na 10 000 obyvateľov. Pre porovnanie, počet knižíc na 10 000 rezidentov je v Berlíne 0,25 a v Londýne 0,39.

DOSTUPNOSŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC V EURÓPE

Bratislava sa v tomto rebríčku umiestnila na 14. mieste. Na 10 000 obyvateľov je tu 0,38 knižníc. Počet verejných knižníc je 18, vrátane provinčných a štátnych inštitúcií, kým podľa posledných dát žije v Bratislave 475 044 ľudí. Ako sú na tom naši susedia? Varšava sa umiestnila na skvelom 2. mieste, s výsledkom 0,99 knižníc na 10 000 obyvateľov a Praha skončila na 15. mieste, ale s rovnakým skóre, ako Bratislava – 0,38 knižníc na 10 000 obyvateľov.

Obyvatelia Istanbulu majú prístup ku knihám najťažší. Na 10 000 obyvateľov je tu iba 0,03 knižníc. Podobnú situáciu môžeme nájsť v Zürrichu a v Sofii – 0,05.

Značky: