Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenský start-up AgeVolt pripravuje program certifikácie celkovej udržateľnosti svojich nabíjacích staníc. Cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality výroby vlastných nabíjacích staníc, ich prevádzky, ako aj samotného nabíjania elektromobilov. Na realizáciu projektu získal investíciu z fondu CB ESPRI Impact One.

AgeVolt vznikol v roku 2019 a odvtedy sa venuje problematike e-mobility, energomanažmentu budov a riešeniam, ako zefektívniť spotrebu energií. Skupina AgeVolt vyrába vlastné nabíjacie stanice a buduje komplexný ekosystém v oblasti elektromobility pre otvorenú spoluprácu. Misiou AgeVolt je prispievať svojou činnosťou k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN v oblasti energetickej účinnosti a klimatických opatrení.

AgeVolt-u úprimne záleží na udržateľnejšej budúcnosti, preto sa zaujíma aj o to, koľko CO2 produkuje svojou výrobou. Aktuálne pracuje na výpočte v spolupráci s akademickým sektorom, zatiaľ odhaduje, že pri výrobe jednej nabíjačky vyprodukuje približne 100 kg CO2.

„Intenzívne sme hľadali možnosti, ako túto uhlíkovú stopu z našej vlastnej výroby znížiť. Prišli sme s nápadom vysádzania stromov. Jeden strom za rok absorbuje 10 až 20 kg CO2. Za priemernú dobu životnosti, rátali sme s 10 rokmi, tak dokáže absorbovať približne 100 kg CO2. Vypracovali sme projekt a získali naň investíciu v objeme 500 000,- EUR  z fondu v správe CB ESPRI, za ktorým je investičná platforma Crowdberry a menovaná spoločnosť.“,  vysvetľuje Ján Zuštiak, CEO a zakladateľ AgeVolt. Fond spravuje kapitál z prostriedkov Slovak Investment Holding v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a je určený na podporu podnikov a neziskových organizácií s pozitívnym spoločenským dopadom. „Vďaka tejto investícii budeme schopní výrazne urýchliť výrobu našich nabíjacích systémov a zároveň zabezpečiť celkovú udržateľnosť nielen samotnej výroby, ale aj prevádzky nabíjacích staníc a nabíjania sadením stromov. Aktuálne prebiehajú práce spojené s čistením miest určených na vysádzanie stromov v oblasti Tatier. Zaviazali sme sa použiť polovicu prípadného zisku v najbližších rokoch na rozvoj podnikania s pozitívnym spoločenským vplyvom. Už teraz zamestnávame ľudí znevýhodnených na trhu práce, ktorí vykonávajú čistiace práce a na jar budú zapojení do vysádzania stromov.“,  pokračuje Zuštiak.

AgeVolt však ide ešte ďalej. Na balenie svojich nabíjačiek používa 100 % biodegradovateľný a kompostovateľný slovenský bioplast Nonoilen, ktorý ako jediný bioplast na svete neobsahuje syntetické polyméry z ropy.

Značky: