Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Správu Najvyššieho kontrolného úradu o tom, ako vlády Smeru riadili informatizáciu štátu považuje vicepremiérka Veronika Remišová za veľmi znepokojujúcu. „Zistenia NKÚ odhalili pravdu o tom, ako digitálni lídri Smeru Peter Pellegrini a Richard Raši riadili informatizáciu štátu a ako prelievali milióny z verejných financií do vreciek spriatelených firiem,“ vyhlásila Remišová. Podľa NKÚ štát zaobstaral Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk drahšie ako ponúkal trh a navyše sa vzdal práv na jeho správu.

„Po nástupe do úradu som sľúbila, že si posvietime na všetky podozrivé zmluvy z minulosti. Preto sme tiež iniciovali aj túto kontrolu NKÚ v prípade portálu Slovensko.sk, lebo sme od začiatku mali vážne podozrenia, že to nie je v poriadku,“ zdôraznila Remišová.

Kontrola NKÚ ukázala, že v roku 2010 štát zadal tvorbu ÚPVS firmám Globaltel a SWAN za nevýhodných podmienok – drahšie ako boli aktuálne riešenia na trhu a navyše sa vzdal kontroly nad správou portálu Slovensko.sk. „Štát sa tak s vedomím digitálnych lídrov Smeru stal rukojemníkom súkromných firiem. Bez nich nemôže v systémoch spraviť žiadne zmeny a za všetko musí draho platiť. Po zisteniach o likvidácii škatúľ od monitora – kus za 420 eur – je to ďalší dôkaz o tom, ako politici Smeru aj dnešného Hlasu vyciciavali štát,“ povedala vicepremiérka. „Niekto vymyslel neodôvodnené zákazkové riešenie, hoci na trhu boli štandardné riešenia za menej a dokonca kvalitnejšie a bola neprimerane zúžená hospodárska súťaž. Je to jednoznačné porušenie finančnej disciplíny a porušenie zákona,“ vysvetľuje vicepremiérka. Štát podľa nej nemá nad systémom kontrolu, hoci platí za prevádzku Ústredného portálu verejnej správy 781 156,80 eur s DPH mesačne. Zároveň doplnila, že štát v čase bačovania IT lídrov Smeru (dnes Hlasu) nezabezpečil mechanizmus na priame monitorovanie zmluvne dohodnutých parametrov dostupnosti služieb.

Správa NKÚ hovorí aj o tom, že dodávatelia stále nedodali jeden z deviatich kľúčových modulov systému. Dodanie Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov k októbru meškal už 34 mesiacov, ale štát už zaňho zaplatil 2,7 milióna eur. „To je presne 2,7 milióna eur za nič,“ podotkla Remišová, podľa ktorej MIRRI SR a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) robia všetko preto, aby exemplárny príklad problému „vendor lock-inu“ vyriešili.

„Dnes sa nám už darí výrazne znižovať ceny dodávaných služieb a pripravujeme migráciu systémov tak, aby štát mal nad nimi plnú kontrolu. Vyviazať sa zo starých nevýhodných zmlúv však nie je také jednoduché. Samozrejme, dotknutým firmám, do ktorých vlády Smeru liali roky peniaze, sa to nepáči, ale náš cieľ je jasný. Štát musí mať nad svojou kľúčovou infraštruktúrou plnú kontrolu a za férovú cenu,“ dodala ministerka Remišová.

Podľa Remišovej kontrola jednoznačne potvrdila, že obstaranie modulu nesie so sebou znaky nehospodárnosti, neefektívnosti a neúčelnosti vynaložených prostriedkov.

Vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu zároveň považuje za kriminálne, že NASES v minulosti nevykonával fyzickú inventúru majetku z oblasti informačno-komunikačných technológií v lehote určenej zákonom o účtovníctve, čo vyplýva aj zo správy NKÚ, kde sa uvádza, že „podľa predložených dokumentov k inventarizácii možno konštatovať, že NASES nepreukázal, že jeho účtovníctvo je preukázateľné podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, keďže sa kontrolovaný subjekt nepreukázal účtovnými záznamami (inventúrnymi súpismi, inventarizačným zápisom) vykonávanie fyzickej inventúry IKT majetku v lehote 4 rokov“.

Podľa správy NKÚ NASES zároveň využíva k svojej činnosti aj bezodplatne zapožičaný hmotný a nehmotný majetok, pričom ide o významnú skutočnosť, ktorú kontrolovaný subjekt neuvádzal na podsúvahových účtoch a taktiež túto informáciu neuvádzal ani vo svojich poznámkach, čím jednal v rozpore s ustanovením § 79 ods. 2 Opatrenia o postupoch účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie. „Správa NKÚ jednoznačne potvrdzuje, že trestné oznámenie, ktoré bolo v súvislosti so spomínanými skutočnosťami podané, je absolútne opodstatnené a je jasné, že Rašiho a Pellegriniho reči o tom, že tak boli zverejnené štátne tajomstvá, sú len obyčajné bludy,“ zakončila Remišová. 

Značky: