Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

VMware uvolňuje přístup k platformě VMware Tanzu vydáním nové verze VMware Tanzu Community Edition. Zákazníci díky tomu mohou provozovat a spravovat kontejnerované aplikace založené na Kubernetes v multicloudových prostředích zcela bezplatně.

Podniky v dnešní době čelí setrvalému silnému tlaku na digitalizaci a modernizaci. Modernizace je sice nezbytná, ale zároveň obtížná. Skutečná digitalizace a transformace vyžaduje rozsáhlé komplexní změny a musí probíhat, aniž by tím byla ovlivněna schopnost průběžně naplňovat obchodní potřeby. Podnikové IT musí budovat aplikace, které budou spolehlivé, bezpečné, inteligentní a adaptabilní, a musí je poskytovat rychleji, ve velkém rozsahu a v libovolném cloudu. Na konferenci VMworld 2021 společnost VMware (NYSE: VMW) představila novinky v portfoliu VMware Tanzu, které umožní správu a provoz aplikací ve velkém rozsahu a poskytnou vývojářům větší autonomii při tvorbě a nasazování aplikací v libovolném cloudu. 

„Změny vyvolané urychlenou digitální transformací znamenají, že vývojáři softwaru musí vytvářet aplikace, které budou spolehlivější, bezpečnější, inteligentnější a adaptabilnější. Musí je poskytovat rychleji, ve velkém rozsahu a v libovolném cloudu. To je náročný úkol bez ohledu na to, v jaké fázi modernizace se podnik právě nachází,“ říká Ajay Patel, viceprezident a generální ředitel divize moderních aplikací a řízení společnosti VMware. „Díky šíři portfolia řešení Tanzu má společnost VMware jedinečné předpoklady k tomu, aby mohla být nápomocna zákazníkům v každé fázi a poskytovat jim nástroje, podporu a služby, které jim usnadní celý proces modernizaci libovolných aplikací na libovolné infrastruktuře a v každém cloudu.“

Beta verze aplikační platformy VMware Tanzu přináší nové funkcionality

Aplikační platforma Tanzu® Application Platform™, která byla představena v první beta verzi1 na konferenci VMware SpringOne 2021, nabízí maximální komfort práce vývojářům ve firmách, které k budování a zavádění aplikací a API využívají některou z variant Kubernetes. Umožňuje vývojovým týmům vydávat kód do produkce rychleji a dlouhodobě podporovat díky automatizaci procesu od zdrojového kódu po vydání a koordinaci práce vývojových a provozních týmů.

Společnost VMware na konferenci VMworld představila nové schopnosti v beta verzi aplikační platformy Tanzu, která nabídne komplexní podporu vývojářům a operátorům aplikací:

  • Koordinace řetězce vývoje softwaru: využívá open-source projekt Cartographer, který umožňuje operátorům aplikací vytvářet předschválené cesty do produkce pro vývojáře, kteří využívají prostředky Kubernetes a stávající soubory nástrojů.
  • Nástroje pro vývojáře včetně zásuvných modulů IDE: umožňují vývojářům jednoduše a efektivně komunikovat s platformou nebo jejími open source komponenty kvůli spouštění důležitých a častých vývojových úloh před vydáním
  • Inherentní bezpečnost: nové funkce pro podepisování, skenování a ukládání obrazů na cestě do produkčního nasazení
  • Svázání služeb: Operátoři mohou specifikovat, jak budou koncové body a přihlašování z datových služeb v kontaktu s pracovními zátěžemi přenosným a pro Kubernetes nativním způsobem
  • Kontrolér zdrojového kódu: Umožňuje vývojářům aplikací vytvářet nebo aktualizovat pracovní zátěže z místního zdrojového kódu
  • Služba dodržování konvencí: rámec pro operátory platformy umožňující konfigurovat pravidla u nasazených pracovních zátěží tak, aby všechny pracovní zátěže mohly fungovat podle nejlepší praxe.

VMware Tanzu nově k dispozici v bezplatné verzi

VMware Tanzu Community Edition je volně dostupná, jednoduše ovladatelná platforma Kubernetes pro studenty a uživatele. Komunitně podporovaný software distribuovaný jako open source lze nainstalovat a zprovoznit na lokální pracovní stanici nebo v cloudu během několika minut a využívat jej k automatizaci celého cyklu poskytování aplikací pomocí ucelené platformy pro vývojáře, operátory IT a pracovníky DevOps.

VMware Tanzu Community Edition studentům a uživatelům umožní:

  • Nezávisle se seznámit s VMware Tanzu prostřednictvím bezplatného softwaru a služeb. Uživatelé si mohou zcela bezplatně stáhnout open source software, který není zatížený žádnými omezeními využití nebo funkčnosti, zefektivnit učení díky přístupu ke špičkovým učebním materiálům a získat pomoc od komunitní podpory, na níž se ochotně podílí zkušení odborníci.
  • S důvěrou přijímat nové výzvy a řešit je pomocí téhož softwaru jako v komerčních verzích Tanzu. Osvědčený software podnikové třídy umožňuje plně automatizovat poskytování aplikací a zároveň zajišťuje, že dovednosti, znalosti a výtvory budou plně přenositelné k použití v komerčních verzích Tanzu.
  • Začít pracovat v řádu minut na místní pracovní stanici nebo v preferovaném cloudovém prostředí. Uživatelé mohou vybudovat kompletní platformu Kubernetes uzpůsobenou svým potřebám a provozovat ji na místní pracovní stanici, ve vSphere nebo ve veřejném cloudu v podobě kompaktní, jednouzlové nebo víceuživatelské konfiguraci.

Dále společnost VMware oznámila bezplatnou verzi platformy VMware Tanzu Mission Control — Tanzu Mission Control Starter. Jedná se o multicloudové, multiklastrové řešení pro správu Kubernetes dostupné ve formě služby SaaS. Uživatelé mohou pomocí Tanzu Mission Control Starter získat globální přehled a kontrolu nad klastry Kubernetes – jak lokálně, tak v libovolném veřejném cloudu. Tanzu Mission Control Starter lze zkombinovat s Tanzu Community Edition a začít provozovat a spravovat kontejnerované aplikace založené na Kubernetes zcela bezplatně. Ti, kdo nevyužívají Tanzu, ale provozují Kubernetes od jiných poskytovatelů (např. AKS, GKE, EKS), mohou své existující klastry napojit na Tanzu Mission Control Starter a tímto způsobem je centrálně spravovat.

Přínosy VMware Tanzu pro zákazníky

Drax Group je energetická společnost zaměřená na využití obnovitelných zdrojů. „V souvislosti s modernizací našeho IT jsme hledali, které z mnoha různých řešení na trhu bude vyhovovat našim požadavkům a velmi rychle se rozhodli pro platformu VMware Tanzu,“ říká Mark Leonard, IT ředitel Drax Group. „Měla pro nás celou řadu významných výhod – je ihned připravená k nasazení a snadno použitelná, osvobozuje naše vývojáře a odstraňuje komplikace spojené s užíváním veřejných cloudových nástrojů, kde se DevOps někdy stává zátěží. Spustili jsme pro naše zákazníky nejlepší digitální službu v oboru – správu flotil elektrických automobilů. Tato služba běží právě na VMware Tanzu. Díky tomu můžeme poskytovat malé, opakovaně využitelné bloky funkcionalit, které lze snadno aktualizovat a dále na nich stavět škálovatelné aplikace, které vyhoví i budoucím potřebám.“

Zjednodušení vývoje AI díky VMware vSphere s Tanzu a NVIDIA AI Enterprise

Společnosti VMware a NVIDIA v březnu 2021 představily komplexní podnikovou platformu pro AI, která je jednoduchá na implementaci a provoz. Společná platforma obsahuje sadu softwaru NVIDIA AI Enterprise, která je certifikovaná a optimalizovaná pro VMware vSphere a podporovaná společností NVIDIA. Společnost VMware oznámila, že služba Tanzu Kubernetes Grid Service, která je součástí platformy VMware vSphere s Tanzu, je nyní integrovaná s NVIDIA AI Enterprise. To zákazníkům umožňuje automatizovaně poskytovat kontejnerované pracovní zátěže a aktivně spravovat aplikace v produkčním prostředí.

Zákazníci nyní mohou testovat své AI projekty na platformě NVIDIA AI Enterprise s vSphere s Tanzu. To znamená, že provozní IT týmy mohou využívat existující prostředí vSphere k rychlému poskytování klastrů Kubernetes vývojářům AI při zachování kontroly, spolehlivosti a bezpečnosti na úrovni odpovídající systémům podnikové třídy. Tím se lze vyhnout vzniku separovaných AI projektů a zjednodušit jejich správu díky využití virtualizace k začlenění vývoje AI do stávající podnikové infrastruktury, což ve výsledku urychlí zavádění AI v podnikovém prostředí.

VMware Tanzu Kubernetes Grid nyní podporuje NVIDIA GPU v cloudech Amazon Web Services a Azure
V rámci své snahy poskytovat multicloudovou distribuci Kubernetes podnikové třídy přináší VMware jednu z vůbec nejžádanějších funkcionalit VMware Tanzu Kubernetes Grid – podporu NVIDIA GPU v prostředích VMware vSphere, Amazon Web Services (AWS) a Azure.

VMware poskytuje moderní aplikační platformu s konzistentním výkonem, kterou je možné provozovat kdekoli. Tanzu Kubernetes Grid ve verzi 1.4 přináší podporu NVIDIA GPU v prostředích AWS a Azure.* Cluster API – technologie užívaná k řízení životního cyklu klastrů – podporuje instance typu GPU v cloudech AWS a Azure. Vývojáři díky tomu mohou vytvářet a řídit životního cyklus klastrů využívajících GPU na platformě Tanzu Kubernetes Grid pro AWS a Azure.

*Toto řešení je testované, ověřené a podporované společností VMware.

Podpora partnerské nabídky cloudů určených pro vývojáře založených na VMware Tanzu

VMware zavádí vyšší míru samoobslužnosti a podporu DevSecOps, včetně VMware Tanzu, pro partnerské poskytovatele cloudu. Ti díky řešením VMware mohou svým zákazníkům nabízet plně externě spravované lokální cloudy určené pro vývojáře v podobě hostovaných privátních cloudů nebo služby VMware Cloud na AWS. Dostupnost VMware Tanzu ve všech těchto prostředích umožňuje zákazníkům partnerů rychle vytvářet a testovat nativně cloudové aplikace s využitím řízených služeb Kubernetes. Například s pomocí nástroje VMware App Launchpad poskytovaného prostřednictvím platformy VMware Cloud Director mají přístup ke stavebním kamenům, které potřebují k vývoji vlastních moderních nativně cloudových aplikací, a na téže platformě mohou následně aplikace nasadit do produkce.

„Zaznamenáváme vysokou poptávku po tom, aby kontejnerová technologie vycházela vstříc potřebám vývojářů, byla poskytovaná z vysoce zabezpečeného prostředí a splňovala požadavky na suverenitu dat a ochranu soukromí,“ říká Pasi Sutinen, ředitel pro hybridní cloud ve společnosti TietoEVRY. „Tanzu Kubernetes Grid běžící na infrastruktuře VMware Cloud, s platformou VMware Cloud Director k řízení multitenantnosti, umožňuje poskytovatelům jako TietoEVRY nabízet zákazníkům jednotnou správu pracovních zátěží běžících na virtuálních serverech a v kontejnerech. Tato kombinace umožňuje partnerům nabízet různé úrovně bezpečnosti a izolace prostředí podle specifických požadavků jednotlivých zákazníků.“

VMware pomáhá zákazníkům orientovat se v multicloudovém světě 
Společnost VMware na konferenci VMworld 2021 představuje svoji strategii, jejímž cílem je pomoci zákazníkům uspět v době multicloudu a urychlovat inovace díky svobodě rozhodování, flexibilitě a bezpečnosti. Další informace o tom, jak společnost VMware nabízí digitálním podnikům chytřejší cestu do cloudu, naleznete v tiskových materiálech z konference VMworld.

Značky: