Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina SYNTECA dnes oficiálne oznamuje svoje uvedenie na trh, čím posilňuje postavenie najmä svojich dcérskych spoločností.

Mnohé z nich sú už dlhodobo poprednými hráčmi na poli informačných technológií v stredoeurópskom regióne. SYNTECA, skupina spoločností s viac ako 30 ročnými skúsenosťami na trhu a novozaloženými rozvíjajúcimi sa spoločnosťami, vznikla za účelom prepájania ľudského potenciálu a zmysluplných technológií. Príležitosť vidí v aktuálne prebiehajúcej konsolidácii trhu. Ponúka široké portfólio služieb a riešení zameraných na potreby súčasných dynamických trhov.

Trhy IT sú neustále v pohybe, pričom konkurencia a technologický pokrok sú dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi tento sektor. SYNTECA sa narodila z potreby adaptovať sa na zmeny v prostredí silnej medzinárodnej a startupovej konkurencie, rýchlo sa meniacich technologických trendov a zvýšených požiadaviek zákazníkov. V súčasnosti SYNTECA  zastupuje portfólio spoločností, ktoré sú zamerané na slovenský trh a sú známe svojimi silnými obchodnými aktivitami. Medzi tieto spoločnosti patrí ALANATA, DATALAN a ich dcérske spoločnosti DIGNIT a DQI, ako aj SOFTIP, Parallaxis a Ensogate. SYNTECA je postavená na troch kľúčových pilieroch – zákazníci, ľudia a technológie.

Silnou ambíciou skupiny SYNTECA je akvizičné rozširovanie portfólia na ďalších trhoch a segmentoch, čoho príkladom je práve prebiehajúce začlenenie spoločností SYMPULSE, T-SOFT a TAXLABS pôsobiacich na českom trhu do skupiny SYNTECA, rovnako ako aj spoločnosti DATASENSE pôsobiacej na rakúskom trhu, čím celá skupina získava medzinárodný charakter.
„SYNTECA je výsledkom dlhoročných skúseností a odhodlania našich zakladateľov. Naša vízia je prepojenie talentu a zmysluplných technológií, aby sme mohli ponúkať najlepšie možné riešenia pre našich klientov,“ povedal Branislav Šebo, prezident a predseda predstavenstva skupiny SYNTECA. „Sme presvedčení, že naša prítomnosť na trhu prinesie nové možnosti a progresívne riešenia a zlepšenia v oblasti IT.SYNTECA je pripravená stavať na svojich silných základoch a posilňovať svoju pozíciu v stredoeurópskom IT sektore,“ doplnil.

Značky: