HLASOVÉ DISPEČERSKÉ RIEŠENIE PRE ENERGETIKU, VÝROBU A DOPRAVU

Workshop, 3.5.2017, 9:30-13:30, hotel LOFT, Štefánikova 4, Bratislava

Organizátorom je spoločnosť TTC MARCONI, dodávateľ špičkových informačných technológií pre energetiku.

Na workshope sa bude diskutovať o aktuálnych trendoch v oblasti riešení hlasových dispečingových systémov. Predstavená bude globálna komunikačná platforma KONOS, ktorá prepája riadiace systémy kritickej infraštruktúry a integruje údaje zo systémov tretích strán do jedného dispečerského terminálu, čím zjednodušuje komunikáciu i dispečerské postupy.

Účastníci sa zoznámia s referenčnými prípadovými štúdiami prostredníctvom živých demonštračných scenárov.

Registrujte sa, prosím, na http://seminar.ttc.cz/, po naplnení kapacity bude registrácia uzavretá.

Kontakt: Marko Konečný, Business Development Manager, konecny@ttc.cz, +421904831777

Značky: