Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská User Experience Asociácia (SUXA) v druhý novembrový štvrtok pripravila už ôsmu konferenciu pod hlavičkou celosvetovej iniciatívy World Usability Day (WUD). Chce tak pri príležitosti Svetového dňa použiteľnosti motivovať odborníkov i nadšencov dizajnu k tomu, aby tvorili užívateľsky prívetivé produkty a služby.

WUD je globálny koncept, pod ktorým sa každoročne 8. novembra konajú na celom svete stovky lokálnych podujatí zameraných na UX dizajn. Na Slovensku ide o komunitné podujatie s voľným vstupom, aby priblížilo UX čo najširšiemu publiku. „WUD je určené pre ľudí, ktorí sú fanúšikmu UX dizajnu, chcú sa stať dizajnérmi alebo sa už UX vo svojich procesoch snažia implementovať,” hovorí člen SUXA Michal Blažej z UX štúdia Lighting Beetle.

Témou tohto ročníka boli Doprava & Transport. Porozprávať o tvorbe dobrého používateľského zážitku v tomto odvetví prišli špecialisti zo spoločností Sygic a Kiwi.com, z projektov Slovnaft BAjk či mobilnej aplikácie Melberry aj výskumníci z FIIT STU. Prinášame vám najzaujímavejšie myšlienky z ich prednášok.

Pavol Vallo (Sygic): Od UX k CX – 3 metódy, ktoré vylepšia váš produkt

Slovenská spoločnosť Sygic vyvíja vlastný navigačný systém a tiež pomáha zlepšovať dizajn iných produktov, ktoré navigáciu využívajú. UX dizajnér Pavol Vallo sa pri týchto projektoch naučil, že už tri základné formy používateľského výskumu môžu viesť k výrazným produktovým vylepšeniam.

Terénna štúdia je podľa neho dôležitým spôsobom, ako dobre spoznať cieľovú skupinu používateľov. „Vstaneš zo stoličky, ideš medzi ľudí a pýtaš sa,” nabáda dizajnérov. To, ako ľudia produkt používajú a ktoré úkony im robia najväčšie ťažkosti, zase podľa neho pomáha pochopiť testovanie použiteľnosti.

Ako tretiu metodiku Pavol Vallo odporúča mapovať zákaznícku cestu, teda zistiť, ako produkt zapadá do života zákazníka. Pri jednotlivých fázach interakcie s produktom odporúča sledovať emócie, ktoré produkt vyvoláva. Tie negatívne treba najskôr odstrániť a potom v tých pozitívnych hľadať príležitosti na rozvoj produktu.

Anton Molnár (Slovnaft BAjk): Požiadavky zákazníkov pri zdieľaných službách

Nie je to riešenie z výkladu, ktoré sme len kúpili a onálepkovali,” hovorí o novom bratislavskom bikesharingu Anton Molnár, ktorý vedie realizáciu celého projektu. Tvorcovia od začiatku vychádzali z prieskumov s potenciálnymi používateľmi, aby správne definovali ich očakávania. Napríklad cenotvorbu, vzdialenosť medzi stanicami či celkový model prevádzky. Vybraný model bikesharingu následne 3-4 mesiace testovali so zamestnancami v areáli rafinérie, aby odhalili chyby v stabilite systému a pripravili ho na ostrú prevádzku.

Anton Molnár si uvedomuje, že kvalitnú službu možno vytvoriť iba priebežným iterovaním. Aj preto jesennú fázu projektu spustili za nulový depozit a za symobolické jazdné, aby to projektu zapojili čo najviac používateľov. Na základe ich spätnej väzby dokážu rýchlejšie odhaliť chyby aj priestor pre vylepšenia. Po tejto fáze testovania v ostrej prevádzke by na základe požiadaviek cyklistov mali na jar pridať aj mobilnú aplikáciu a ďalšie používateľsky prívetivé rozšírenia.

Jakub Šimko (FIIT STU): Dodržiavajú participanti štúdií naše inštrukcie?

Rozličné testovacie metódy, ktoré skúmajú interakciu používateľa s produktom, využívajú formu písomných zadaní. Výskumníci z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity si preto dali za cieľ zistiť, či respondenti vôbec zadania čítajú.

Podľa výskumníka a pedagóga Jakuba Šimka štúdia ukázala, že to nerobia poriadne alebo vôbec. A to aj v prípade, že ich vopred upozorníte, aby si zadanie pozorne prečítali. „Ak chcete, aby ľudia čítali inštrukcie, nesmiete im dať nápovedu, že je to niečo, čo vedia,” vysvetľuje zistenia zo štúdie.

Výskumný tím sformuloval aj odporúčania, ktoré poslúžia ako prevencia proti nečítaniu či neporozumeniu pokynov:

  1. Ak je to možné, zealizujte experiment tak, aby nevyžadoval žiadne inštrukcie.
  2. Veďte testovanie verbálnou formou, ktorá vám tiež umožní výskum navigovať.
  3. Ak sú písomné inštrukcie nutnosťou, urobte ich čo možno najkratšie.
  4. Pred ostrým testovaním preverte zrozumiteľnosť inštrukcií pilotným testom.
  5. Pri realizácii výskumu so zadaním klaďte respondentom kontrolné otázky.

Martin Jancík (Kiwi.com): Dizajnérske výzvy v Kiwi.com

Prednáška UX dizajnéra Martina Jancíka ponúkla tipy všetkým, ktorí UX oddelenia práve zakladajú či zväčšujú. Český internetový vyhľadávač leteniek tvorí medzinárodný, multikultúrny produktový tím, ktorý v poslednom období výrazne rozšíril rady expertov na UX.

Aktuálne v Kiwi.com nájdete roly UX writer, UX researcher a UX designer. Špecialisti na všetkých troch pozíciách musia byť najmä prirodzene zvedaví, keďže ich rola je primárne výskumná. Pri náboroch si tiež dávajú záležať na tom, aby nový kolega so sebou do tímu priniesol istú „superschopnosť”, teda bol odborníkom v niektorej konkurenčne výhodnej oblasti.

Za najväčšiu výzvu pri budovaní UX tímu považuje Martin Jancík zmenu v myslení produktových manažérov. Tí ešte pred časom zvykli úlohy zadávať štýlom „dizajnéri, urobte to takto”, dnes už viac dôverujú UX metódam a na riešenie sa pýtajú samotných dizajnérov. Na takúto zmenu spolupráce je však podľa neho nevyhnutná neustála edukácia o dôležitosti dizajnu, ktorý má v centre pozornosti samotného používateľa.

Martin Pogádl (Butterfly Effect): Od nápadu po produkt

Napriek tomu, že Slovensko je malou krajinou, v oblasti technológií má doslova exportný potenciál. Lídri svetovo úspešných slovenských podnikov sa ho snažia rozvíjať v rámci inkubačného vzdelávacieho programu Butterfly Effect, kde účastníci absolvujú školenia a v profesijne zmiešaných tímoch realizujú projekty s potenciálom konkurovať na globálnom trhu.

Jedným z projektov je aj mobilná parkovacia aplikácia Melberry app, ktorú na WUD 2018 predstavil projektový líder, študent Martin Pogádl. Vysvetlil, aký dôležitý je prieskum používateľov – a to nielen vo fáze navrhovania produktu, ale aj pri jeho uvedení na trh. A to najmä v prípade, že produkt tvoríte pre cieľový trh, ktorý nepoznáte. Rovnako ako tím Melberry, ktorého aplikácia je v prvej fáze určená na smart parkovanie v Austrálii.

V prvej fáze vytvorili Android verziu aplikácie, no až po jej release prišli prieskumom na dôležité zistenie. Používatelia, ktorí si môžu dovoliť parkovanie v centre mesta, zvyčajne používajú iPhone. A tak bolo nutné vyvinúť ešte verziu aplikácie pre iOS. Vďaka tomu však teraz potenciál aplikácie narastá aj v Spojených štátoch.

Aký bol rok 2018 pre Slovenskú User Experience Asociáciu?

Na záver konferencie zhrnul člen SUXA Martin Krupa z digitálnej agentúry ui42, čo sa asociácii podarilo zrealizovať za uplynulý rok. Jej členovia sa podieľali na vytvorení Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb Slovenska a neustále sa im darí zväčšovať komunitu UX odborníkov na Slovensku.

Okrem rozšírenia asociácie na súčasných osem členov je rast komunity vidieť aj na vzdelávacích aktivitách. Odbory zamerané na UX dizajn dnes nájdete na vysokých a dokonca i strednej škole. Komunitné podujatia pre UX špecialistov sa konajú i niekoľkokrát za mesiac. A WUD je skvelou príležitosťou, ako sa s dizajnom zameraným na používateľa zoznámiť. Opäť o rok, 8. novembra na Svetový deň použiteľnosti.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.