Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves skončila ako najlepšie elektronicky sčítaná mestská časť nad 10 000 obyvateľov s 90% sčítaných obyvateľov.

Samotný výsledok elektronického sčítania vyzdvihuje v zhodnotení elektronického sčítania štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý označil mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves za najlepšie sčítanú mestskú časť v kategórii nad 10 000 obyvateľov. Celoslovenský priemer bol na úrovni 86% a samotné mesto Bratislava dosiahlo zhodne, 86% sčítaných obyvateľov.

Starosta mestskej časti, Dárius Krajčír, potvrdzuje: „Vývoj elektronického sčítania našej mestskej časti sme aktívne sledovali. Zapojili sme sa do bratislavskej komunikačnej kampane magistrátu „Bratislava sa ráta“, ktorú pripravilo mesto Bratislava. Okrem toho sme sa snažili pripomenúť sčítanie obyvateľom aj na miestach, kde sa ľudia pravidelne zdržiavali, spomeniem odberové miesta na antigénové testovanie.“

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves pristúpila ku komunikačnej kampani kreatívne a v online priestore vytvorila buzz-efekt aj prostredníctvom slovných hračiek, ktoré nabádali k pomoci pri sčítaní seniorovdetí – skupín obyvateľov, pri ktorých by sa mohlo zdať elektronické sčítanie problematické. Do komunikačnej kampane bola zapojená aj herečka, komička a moderátorka, Elenu Vacvalovú, ktorá vyzvala spoluobčanov Devínskej Novej Vsi k zapojeniu sa do sčítania.

Jana Vedejová, vedúca mediálneho oddelenia, dopĺňa: „Okrem toho, že sme sa aktívne zapojili do kampane mesta Bratislava, sme oslovili správcov bytových domov, kde sme priebežne evidovali slabšiu sčítanosť ako v rodinných domoch. Mimoriadne sme ocenili ich spoluprácu pri umiestňovaní plagátov k sčítaniu do domových vchodov, kde bola sčítanosť nižšia. Pozitívne a účelne hodnotíme aj našu spoluprácu s miestnou televíziou DTV, ktorá v uliciach natočila niekoľko ankiet medzi obyvateľmi s otázkami na tému elektronického sčítania.“

Devínska Nová Ves sa v tomto období pripravuje na asistované sčítanie, kde očakáva ďalšie pokyny zo strany štatistického úradu Slovenskej republiky. Občania mestskej časti sa môžu medzičasom pomocou 24/7 linky 02/32 33 33 32 Dohľadového centra už teraz nahlasovať na asistované sčítanie, pri ktorom bude mestská časť plne personálne nápomocná.

Značky: