Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Občianske združenie FIRST Global Slovakia s podporou partnerov aj tento rok organizuje robotickú súťaž, do ktorej pozýva všetkých slovenských stredoškolákov so záujmom o vedu a technológie. Po ročníku 2020/2021, ktorý bol pre pandemické požiadavky komplikovanejší nás čaká plnohodnotná ukážka talentov z oblasti elektrotechniky, softvérového inžinierstva a jednoducho tej správnej predstavivosti a zápale pre riešenie technologických úloh.

Americká nezisková organizácia FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) združuje stredoškolákov z celého sveta s cieľom inšpirovať mladých ľudí a viesť ich ku technológiám, strojárstvu a matematike. Víťazov súťaže z každej krajiny pozýva na celosvetovú výzvu v medzinárodnej robotickej súťaži FIRST Global. Tento rok sa finále bude konať na jeseň v Ženeve.

„FIRST Global je robotická súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú tímy z viac ako 150 krajín sveta. Po prvýkrát sa koná v Európe. Ženeva je pre Slovákov z doterajších dejísk súťaže najdostupnejšia lokalita a šancu na účasť  si zaslúžia všetci slovenskí stredoškoláci,“ hovorí Adam Kukla, predseda FIRST Global Slovakia.

Projekt FIRST má tri základné fázy

  1. Lokálna súťaž a výber reprezentácie. Táto súťaž pozostáva z troch výziev – hardvérovej, softvérovej a „teamworkovej“
  2. Príprava reprezentačného tímu a súťažneho robota. V tejto fáze sa vyvíja robot, verejnosť vyberá jeho meno a tím sa pripravuje a trénuje na globálnu súťaž
  3. Globálna reprezentácia na robotickej olympiáde, ktorá sa tento rok koná v Ženeve

„Po prvýkrát v rámci slovenskej FIRST Global prinášame výzvy, ktoré môžu riešiť všetci nadšenci robotiky, bez ohľadu na typ technického vybavenia,“ poznamenáva Adam Kukla

Hardvérová výzva FIRST Global Slovensko 2022

Úlohou tímu je vyvinúť, postaviť a naprogramovať robotickú ruku ovládanú človekom alebo autonómnu, ktorá bude schopná získať kontrolu nad predmetom na hracom poli a posunúť ho na iné miesto.

Každý tím sa sám rozhodne ako komplexnú robotickú ruku vyvinie, ale originálnym prístup či použitie senzorov bude vítané. Na tvorbu tejto robotickej ruky je dovolené použiť bežné motory, senzory, hydraulické diely, kontrolné jednotky a podobne.

Podrobné pravidlá hardvérovej výzvy nájdu záujemcovia na tomto odkaze.

Softvérová výzva FIRST Global Slovensko 2022

Pri tejto úlohe musí tím naprogramovať virtuálneho robota, ktorý prechádza bludiskom na platforme Gears. Body tím získa za zbieranie farebných diskov, ktoré sú rozmiestnené po bludisku.

Na naprogramovanie robota je možné použiť platformu Blocks alebo jazyk Python.

Ak sa tím rozhodne naprogramovať autonómneho virtuálneho robota bez toho, aby mu určili presnú trasu, získajú za výsledný čas dvojnásobný počet bodov.

Viac podrobností o softvérovej výzve sú na tomto odkaze.

Teamwork výzva FIRST Global Slovensko 2022

A do tretice to je to úloha zameraná na vzájomnú spoluprácu. Úlohou tímu je spoločne pracovať na riešení softvérovej a hardvérovej výzvy a krátkej úlohy počas videohovoru tak, aby sa do procesu zapojil každý člen tímu. Cieľom je hľadanie riešenia a zároveň budovanie spolupráce, ale aj zdravej súťaživosti.

Podrobnosti tejto výzvy nájdete na tomto odkaze.

Registrácia na robotickú súťaž stredoškolákov je bezplatná a otvorená bude až do 1.5.2022.

Zaregistrovať sa môže tím s 3 až 12 členmi a podmienkou je, aby každý člen tímu bol v čase konania medzinárodného finále v strede októbra tohto roka stále študentom strednej školy.

Súčasťou tímu je mentor, ktorý ich vedie pri príprave a vývoji robota. Najčastejšie je to pedagóg alebo zamestnanec školy, ale to nie je podmienka. Naopak podmienkou je, že mentor musí mať minimálne 18 rokov a nesmie byť študentom žiadnej strednej školy.

Registračný formulár nájdu záujemcovia na tomto odkaze.

Značky: