Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa zistení N-able sú najviac automatizovanými MSP činnosťami zálohovanie, patch management a konfigurácia bezpečnostných nástrojov

ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, uviedol, že k najviac oceňovaným prínosom prechodu IT poskytovateľov na MSP model patrí automatizácia predtým manuálne vykonávaných činností. Podľa zistení nedávnej štúdie firmy N-able sú MSP poskytovateľmi automatizované predovšetkým zálohovanie, záplatovanie a konfigurácia bezpečnostných nástrojov.

V správe State of the Market: The New Threat Landscape od N-able je uvedené, že s rastúcim počtom a sofistikovanosťou kybernetických útokov je manuálny spôsob obrany prakticky neúčinný. Zavedenie vyššej úrovne automatizácie umožní MSP poskytovateľom zbaviť sa časovo náročných rutinných činností, viac sa venovať strategickejším úlohám IT bezpečnosti a lepšie zaistiť obchodnú kontinuitu u svojich zákazníkov.

Najzaujímavejšie zistenia správy:

  • Najviac automatizovanou činnosťou v rámci MSP je zálohovanie, ktorému sa venuje 85 % oslovených MSP partnerov.
  • 68 % respondentov uviedlo, že automatizovalo činnosti patch managementu.
  • 90 % MSP poskytovateľov poskytuje služby automatizovaného filtrovania webov, väčšinou na báze blokovania URL. Iba zhruba 10 % využíva pokročilejšie filtrovanie na báze DNS.
  • 49 % MSP používa automatizovanú konfiguráciu bezpečnostných nástrojov.
  • 48 % respondentov uviedlo, že využíva automatizované skenovanie sieťových zraniteľností.
  • Iba necelá štvrtina automatizuje pred implementačné testovanie bezpečnosti a kontrolu konfigurácie.

„V tradičnom svete poskytovateľov IT sú administrátori zavalení monotónnymi, opakovanými a nudnými úlohami, ktoré sa dnes dajú jednoducho automatizovať,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Prechodom na MSP platformu získajú výkonné nástroje umožňujúce zlepšiť vlastný biznis a zároveň služby zákazníkom. Spoločnosť N-able napríklad na svojom portáli ponúka automatizačnú ‚kuchárku‘, ktorá obsahuje viac ako 640 špecifických skriptov pripravených na mieru MSP riešení od N-able.“

Automation Cookbook od N-able je dostupná na tomto odkaze.

Záznam webinára ZEBRA SYSTEMS na tému „Ako začať používať N-able RMM“ je dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=0NCgRCgR5Vk&t=11s

Značky: