Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ozelenieť európskym spôsobom znamená ísť príkladom, zvýšiť latku ambícií a inšpirovať ostatných, aby nasledovali náš príklad. To je to, čo EÚ počas desaťročí sústavne robila. Je to súčasť našej DNA,“ povedal eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni na výročnej výskumnej konferencii roku 2022. Európska agentúra pre životné prostredie až tak optimisticky naladená nie je. Podľa jej poslednej správy je spoločnosť vo svojom súčasnom stave neudržateľná a vyžaduje nielen spoločenské, ale aj technologické zmeny.

Je čas konať

Ekonomický rast je veľmi úzko prepojený s rastom vo výrobe, spotrebe a využívaní zdrojov. Na schopnosti zabezpečiť čo najvyšší rast ekonomiky stojí legitimita mnohých vlád a pre moderné štáty ide o jednu z najvyšších priorít. Posledné roky však ukázali aj jeho odvrátenú stránku. Znečistenie, degradácia životného prostredia a dôsledky pre ľudské zdravie.

Svetlo na konci tunela predstavuje doteraz najrozsiahlejší ekologický balíček, z ktorého má vyjsť digitálnejšia, odolnejšia a ekologickejšia Európa – Plán obnovy a odolnosti.

Slovensko na ceste k zelenej ekonomike

Rozpočet pridelený Slovensku sa rozdelil medzi päť hlavných priorít, pričom najviac má smerovať do zelenej ekonomiky. Ide o čiastku 2,17 miliardy eur. „Reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky reagujú na ambiciózne ciele dosiahnutia uhlíkovej neutrality v Európskej únii do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990,“ informuje Plán obnovy. Oblasť zelenej ekonomiky sa zameriava na 5 kľúčových elementov. Ide o oblasť obnoviteľných zdrojov energie a energetickú infraštruktúru, obnovu budov, udržateľnú dopravu, dekarbonizáciu priemyslu a adaptáciu na zmenu klímy.

Nie len myšlienky, ale aj realita

Slovenské spoločnosti a firmy stoja pred úplne novými výzvami – digitálnym rozvojom a zelenou logistikou. Čoraz viac z nich, najmä z odvetvia priemyslu, energetiky a dopravy, ktoré patria k najväčším znečisťovateľom životného prostredia, si svoju zodpovednosť uvedomuje. „Cítime povinnosť viesť politiku trvalo udržateľného životného prostredia a energie,“ uvádza spoločnosť Zimmer Group. Práve to bude jedna z tém, ktoré odprezentuje na 63. Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu. Okrem udržateľného rozvoja sa bude podľa hovorcu MSV Michala Svobodu diskutovať aj o energetickej stabilite, digitálnej transformácii a celkovej transformácii ekonomiky. Od 4. do 7. októbra sa v Brne odprezentuje celkovo 20 slovenských úspešných a inovatívnych spoločností pod značkou GOOD IDEA SLOVAKIA.

Značky: