Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rôzne národné predpisy pre výber mýta na európskych cestách znamenajú pre dopravcov značné komplikácie. Pracuje sa ale na riešení, ktoré výrazne zjednoduší platbu mýta po celej Európe

Na ceste k svojim zákazníkom prejde tovar prepravovanými kamiónmi často aj niekoľko európskych krajín. Každý z európskych štátov má však pritom vlastné predpisy pre výber mýta, ktoré ustanovujú, na aké vozidlá a na ktoré pozemné komunikácie sa platby mýta vzťahujú. Keď k tomu pridáme ešte rôzne technológie mýtnych systémov (najčastejšie mikrovlnné a satelitné) a odlišné spôsoby výpočtu a realizácie platieb za využívanie ciest a diaľnic nákladnými vozidlami, dopracujeme sa k výsledku, že v Európe fungujú desiatky rôznych riešení mýtnych systémov, poskytovaných rôznymi prevádzkovateľmi.

Práve preto je dnes bežnou praxou, že za čelným sklom kamiónov vidíme hneď niekoľko palubných jednotiek (tzv. on-board units, OBU), určených pre rôzne spôsoby sledovania najazdených kilometrov a platby mýta. Prepravná firma potom za jedinú cestu každého zo svojich nákladných vozidiel obdrží niekoľko faktúr za mýto, čo samozrejme komplikuje výpočet nákladov na kamiónovú dopravu. Ďalšie nepríjemnosti nastanú typicky v prípade, kedy vodič vozidla zabudne v danej krajine zapnúť správnu palubnú jednotku.

EETS – integrácia mýta pre celú Európu

Na komplikovaný systém výberu mýta na európskych cestách a diaľniciach reagovala už v roku 2004 Európska únia schválením smernice o Európskej službe elektronického mýtneho EETS (European Electronic Toll Service). EETS má umožniť interoperabilitu európskych mýtnych systémov, vďaka ktorej by stačilo pri cestách po celej Európe používať jedinú palubnú jednotku. „Princíp výberu mýta na základe EETS znamená pre dopravcov výrazné zjednodušenie. Namiesto aby riešili palubné jednotky a platby mýtneho pre každú európsku krajinu zvlášť, uzavrú zmluvu so sprostredkovateľom, ktorý im poskytne jedinú OBU pre celú Európu a sprostredkuje vysporiadanie platieb so všetkými príslušnými prevádzkovateľmi mýtnych systémov. Dopravca následne obdrží len jedinú faktúru za celú cestu, bez ohľadu na počet prejdených krajín,“ hovorí Christoph von Krockow, Managing Director v spoločnosti Eurowag.

Zavedenie EETS do každodennej praxe kamiónovej dopravy prinesie aj plynulejšiu nákladnú dopravu, s menšími zdržaniami na hraniciach, rovnako aj úplne vyrieši pokuty za jazdu bez zapnutej palubnej jednotky. Sprostredkovatelia platieb mýta na základe EETS môžu naviac do svojich palubných jednotiek integrovať ďalšie užitočné funkcie. Systém EVA spoločnosti Eurowag môže taktiež znížiť náklady na dopravnú flotilu, zlepšiť dodávateľský reťazec a zvýšiť bezpečnosť. Riešenie Fleet Management Solutions totiž monitoruje celý vozový park v reálnom čase, znižuje náklady na pohonné hmoty, plánuje optimálne trasy pomocou navigácie nákladných vozidiel alebo monitoruje čas vodičov, preventívnu údržbu a správanie vodičov.

Nástup EETS – západná Európa je pripravená

Na interoperabilitu elektronických mýtnych systémov je už dnes pripravená väčšina štátov západnej Európy, z východoeurópskych krajín napríklad Bulharsko a v blízkej dobe aj Maďarsko. Na českých pozemných komunikáciách bude možné platiť mýto s využitím EETS a sprostredkovateľmi platieb pravdepodobne už v budúcom roku.

Fungujúci, celoeurópsky systém výberu mýta môže mať do budúcna aj niekoľko ďalších prínosov. Napríklad bude možné jednoduchšie zavádzať poplatky na ďalších komunikáciách a nastavovať tarify podľa rôznej dennej doby a tak pomáhať k plynulosti a optimalizácii nákladnej dopravy po celej Európe.

Značky: