V rámci pondelkového online workshopu spoločnosti Huawei diskutovali zahraniční experti o kybernetickej bezpečnosti 5G sietí. Budovanie sietí piatej generácie vraj nekomplikuje epidémia COVID-19, ale nedôvera jednotlivých operátorov ku zahraničným dodávateľom.

Očakáva sa, že po skončení krízy COVID-19 miera globálneho obchodu výrazne klesne. IT sektor by sa však negatívnemu vývoju mohol vyhnúť, a to vďaka vytvoreniu nových spoluprác. Išlo by najmä o obchodné vzťahy medzi jednotlivými dodávateľmi technológií, založené na transparentnosti, zdieľaní overených procesov a univerzálnych technických štandardoch.

 „Úspech dosiahneme, len ak budeme spolupracovať. Vytláčanie IT firiem na okraj trhu na základe ich pôvodu môže spôsobiť, že vývoj inovatívnych riešení sa výrazne spomalí,“ vysvetlil počas online workshopu Johannes Drooghaag, ktorý má viac ako 30 rokov skúseností v oblasti obchodného manažmentu. 

Podľa J. Drooghaaga sú obavy zo slabej bezpečnosti čínskych sietí neopodstatnené. Drvivá väčšina bezpečnostných zlyhaní (spolu až 91 %) je totiž spôsobená zlou prevádzkou už fungujúcich 5G sietí operátormi – 12 % chýb vzniká v dôsledku ich nesprávneho využívania, 47 % v dôsledku spravovania systémov a 32 % v dôsledku ich nesprávneho nastavenia. Iba 9 % zlyhaní spôsobuje samotná technológia.

Vzájomná nedôvera medzi operátormi a jednotlivými zahraničnými dodávateľmi je hlavnou brzdou vo vývoji 5G sietí a kybernetickej bezpečnosti. Podľa dát analytickej skupiny Dell´Oro príchod 5G neohrozuje súčasná kríza, ale neochota štátov investovať do kvalitnej infraštruktúry. Čínske spoločnosti, ktoré zodpovedajú za takmer 50 % svetového 5G hardvéru a väčšinou patria medzi technologických priekopníkov, vykazujú nízku mieru úspechu na európskom trhu. To isté však platí aj naopak – švédska spoločnosť Ericsson bola úspešná len v 11 % verejných tendrov na 5G v Číne.

Ako riešenie sa ponúka užšia technologická spolupráca medzi IT firmami, nezávisle od krajiny pôvodu. Medzi štyri hlavné princípy takejto spolupráce patrí: zdieľanie kľúčového know-how, pravidelná a častá aktualizácia softvérov, testovanie a softvérový audit, ale najmä zavedenie efektívnych technologických štandardov. V súčasnosti je lídrom v tvorbe 3GPP štandardov čínsky Huawei, v budúcnosti však bude potrebná ich konsolidácia na úrovni jednotlivých štátov a medzinárodných inštitúcií.

Značky: