Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • V havarijnom poistení trvá vystavenie krycieho listu len pár sekúnd
  • Poistnú udalosť môžu klienti sledovať online
  • Cez smartfón a tablet sa dá poistná udalosť nahlásiť aj zdokumentovať

Allianz – Slovenská poisťovňa investovala v poslednom období množstvo energie a vývojových aktivít do zefektívnenia a skvalitnenia procesu likvidácie poistných udalostí, aby sa vďaka tomu stala rešpektovaným lídrom v oblasti poskytovania služieb svojim klientom a priekopníkom vo využívaní pokročilých technológií na trhu, a to nielen na Slovensku.

AllianzSPMobilnaApp_nowat

OnLine krycí list

V procese vybavovania škôd v havarijnom poistení je nesmierne dôležité, ako rýchlo dokáže poisťovňa rozhodnúť o poistnom krytí a garantovať finálnu výšku poistného plnenia na účet opravcu. Aj keď optimalizácia práce likvidátorov pri vystavovaní krycích listov vyčerpala posledné rezervy, na vystavenie krycieho listu bolo potrebné približne 2 až 5 hodín. Pre ďalšie zlepšenie prišiel na rad reingenering – teda zmena procesu od počiatku. „Zmenou procesu a preddefinovaním všetkých položiek vplývajúcich na výšku plnenia, ako sú spoluúčasť, dlžné poistné, zníženie plnenia a pod. už do fázy kalkulácie, sme dosiahli výrazný časový náskok pre vystavenie krycieho listu,“ hovorí Pavol Pitoňák, viceprezident pre rezort produktov a likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Po vystaví krycieho listu už len stačí nastaviť pravidlá pre očakávanú faktúru. Systém automaticky vystaví krycí list a opravca ho dostane už po niekoľkých sekundách od vloženia faktúry za opravu.

WebCentrum likvidácie

Rozvoj webových služieb a dopyt klientov vyriešiť čo najviac vecí prostredníctvom internetu je dôvodom, prečo sa Allianz – Slovenská poisťovňa rozhodla vybudovať pre klientov centrum služieb pre riešenie poistných udalostí. „V súčasnosti vstupuje do prevádzky časť pre poistné udalosti zo životného poistenia. Naša webová aplikácia umožňuje jednoducho a intuitívne nahlásiť škodovú udalosť tak, aby jej ďalšie vybavovanie bolo čo najjednoduchšie,“ dodáva Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – Slovenskej poisťovni.

Pri hlásení poistnej udalosti sa vyplnením odpovedí na otázky a ich potvrdením škoda automaticky zaregistruje v systéme. Klient dostane číslo poistnej udalosti a emailom alebo sms správou potvrdenie o jej zaregistrovaní. Aplikácia umožňuje súčasne s hlásením vložiť k poistnej udalosti digitalizované prílohy, ako sú fotky alebo scany dokumentov. Stav poistnej udalosti je možné sledovať pomocou aplikácie WebInfo, ktorá je súčasťou tohto komplexného riešenia.

WebInfo

Cieľom riešenia WebInfo je sprístupniť klientom v ktoromkoľvek okamihu informácie o poistnej udalosti. Na základe jej čísla, ktoré klient dostal po hlásení škody, sa môže prihlásiť do aplikácie, ktorá ho bude informovať o stave riešenia jeho poistnej udalosti, prípadne o požadovaných dokumentoch potrebných k jej vybaveniu. Digitalizované dokumenty potom môže klient cez aplikáciu vložiť do systému a likvidátor s nimi môže ihneď pracovať.

SmartProlik

Allianz – Slovenská poisťovňa vyvinula a implementovala pre komunikáciu s externými partnermi vlastnú platformu nazývanú PROLIK. Tento nástroj je neustále rozvíjaný a modernizovaný tak, aby vyhovoval všetkým požiadavkám užívateľov na komfort, rýchlosť a technologickú vyspelosť.

Aktuálne poslednou novinkou je aplikácia SmartProLik pre jednoduchšiu prácu s fotodokumentáciou. Táto funkcionalita obsahuje implementáciu pre mobilné zariadenia vybavené operačným systémom Android a komunikujúce so základnou platformou. Pracovník vykonávajúci obhliadku a fotodokumentáciu poškodenia tak môže vyhotoviť fotky mobilným zariadením (smartfónom, tabletom), priamo v tomto zariadení doplniť popis a fotky ihneď odoslať. Automaticky sa pripoja ku kalkulácii a odošlú sa do systému, kde už sú k dispozícii likvidátorovi poisťovne. Žiadne ďalšie spracovanie alebo ukladanie nie je potrebné. Aj vďaka tomu, že mobilná aplikácia je vybavená inštrukciami, ako realizovať fotodokumentáciu, je vyhotovenie a spracovanie fotografií jednoduchšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.