Spoločnosti Business Lease Slovakia a Colliers International Slovensko odštartovali na Slovensku unikátnu inovatívnu platformu spoločného zdieľania kancelárií – Office Sharing. Boli sme sa na tento koncept pozrieť a vyzerá to zaujímavo. Radosť pracovať v takomto prostredí. 

Nové priestory sa nachádzajú v TwinCity Tower na 21. a 22. poschodí. Zaujímavé sú tým, že na 22. poschodí je v Bratislave najvyššie položená terasa a výhľad z nej je unikátny. Napr. môžete sledovať rast novej autobusovej stanice na Mlynských nivách. Je tu pomerne zaujímavo umiestnený kuchynka a záchody, čo sú priestory, ktoré počas dňa musíte navštíviť a tým, že sa prejdete, budete aj zdravší a aj stretnete kolegov, s ktýrmi by ste si inak asi len písali maily.

Rovnako je miestom stretnutia aj schodisko. V celom priestore nájdete aj maličké zasadačky v podobe vozňového kupé, čo je ideálne na stretnutia menšej skupiny ľudí. Zariadenia ako sú napr. kopírovacie stroje či tlačirne sú dostupné na chodbách okolo pracovných miest.

Platforma Office Sharing predstavuje spoločné zdieľania firemných priestorov. „Jednoznačným motivátorom rozhodnutia boli výhody tak na strane efektívneho vynakladania zdrojov a využívania firemných priestorov, ako aj využitie potenciálu spoločných kontaktov pri získavaní nových obchodných príležitostí,“ vysvetlil Rastislav Kitta, finančný riaditeľ a projektový líder Business Lease Slovakia.

„Chceli sme vytvoriť inovatívne pracovné prostredie, pričom sme videli veľkú pridanú hodnotu – predovšetkým množstvo synergií, “ dodal Ermanno Boeris, managing partner Colliers International Slovensko.

Spoločnosť Business Lease už dlhšie hľadala nové väčšie priestory na relokáciu. Koncept však vznikal pozvoľne a spoločnosť Colliers bola spočiatku skôr v postavení poradcu, než spolunájomcu priestorov. „Business Lease sa chcela rozšíriť, no zároveň hľadala podnájomníka. My sme navrhli iný model – pre rast nie je potrebné mať viac priestoru, ale dosiahnuť väčšiu efektivitu jeho využitia,“ spresnil Ermanno Boeris. Napríklad využívanie priestorov na mítingy sa vo firmách na Slovensku v priemere využíva iba na 12 %, obdobne je na tom firemná kuchynka či recepcia. „Zdieľanie týchto priestorov vedie k úspore 15 % pracovnej plochy, ktorú by sme v bežnom modeli potrebovali. Zároveň skutočným benefitom sú príležitosti, ktoré vznikajú prepojením takýchto biznisov a vzájomné využívanie osvedčených postupov,“ dopĺňa Rastislav Kitta.

Myšlienka prepojiť každodenný život dvoch firiem a zdieľať spoločné priestory tak vznikla na základe narastajúceho významu ekonomiky zdieľania (sharing economy). Hoci sa na prvý pohľad zdá, že v prípade Business Lease a Colliers ide o odlišné biznis modely, niektoré činnosti sú dosť súrodé a logicky nadväzujú. Obe spoločnosti majú prienik v snahe prinášať inovácie a riešenia pre udržateľný životný štýl pre prácu aj život v meste. „Rozhodnutie pre spoločný office sharing s Colliers vyplývalo z toho, že ide rovnako o modernú, dynamickú spoločnosť s podobnou filozofiou a víziou ako Business Lease,“ dodal Rastislav Kitta.

Business Lease len nedávno pri príležitosti svojho 20. ročného fungovania na slovenskom trhu oznámila novú stratégiu – zmenila víziu, misiu a hodnoty spoločnosti. Z klasickej lízingovej spoločnosti sa stáva poskytovateľ komplexnej mobility a starostlivosti. „Orientujeme sa na poskytovanie flexibilných produktov a služieb mobility pre našich klientov a dávame im slobodu voľby pri výbere produktu mobility,“ vysvetlila Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia.

Spoločnosť tak popri dlhodobom prenájme vozidiel formou operatívneho lízingu, ponúka aj krátkodobý prenájom cez požičovňu Business Lease Slovakia, správu vozidiel, ponuku jazdených vozidiel po operatívnom lízingu, ale aj car sharingové platformy a to tak pre právnické, ako aj fyzické osoby.

Prostredníctvom nových priestorov, ktoré sú postavené na báze flexibilných a zdieľaných pracovných miest, umožňujeme tiež našim zamestnancom byť mobilní a pracovať z ktoréhokoľvek miesta v kancelárii,“ konštatuje. Teda či je to priestor so zdieľanými miestami, brainstorm rooms, kuchynka, obývačka, terasa, prípadne po dohode s nadriadenými home office. Zároveň, čo sa odráža aj na koncepte Office Sharing, ide popri synergiách o vytváranie podmienok nielen pre efektívnu a kreatívnu prácu zamestnancov, ale aj vytváranie spoločných záujmových a relax zón v práci. Ide napríklad o zdieľanú knižnicu, garden, movie či fit kluby a podobne.

Veríme, že tento prístup prispeje k rastu efektivity, kreativity a spokojnosti zamestnancov. Spokojný zamestnanec sa totiž rovná spokojný klient a to prináša výborné výsledky firme,“ dodáva Lucia Čišková.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.