Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 29. septembra sa oficiálne začal tretí ročník spoločných študijných programov ukrajinských univerzít a slovenskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs). Ukrajinskí študenti začínajú študovať na slovenskej vysokej škole a popri tom budú praxovať vo firmách.

V tomto ročníku projektu na Slovensko prichádza až 18 študentov z ukrajinských univerzít, z toho 3 ženy a 15 mužov. Partnerom projektu sa podarilo nájsť uplatnenie pre študentov v 7 firmách a napriek všetkým úskaliam v podobe dôsledných karanténnych opatrení, zvýšeným hygienickým požiadavkám či rôznym administratívnym a byrokratickým prekážkam, úspešne rozbehli aj tretí ročník spoločných študijných programov.

V súčasnosti sú študenti do konca septembra na stáži vo firmách v rámci Letnej školy, počas ktorej sa aklimatizujú na podmienky vo firmách a na škole.

„Už pri výbere študentov pre nový akademický rok sme zaregistrovali podstatne vyšší záujem o projekt, jednak zo strany ďalších renomovaných ukrajinských univerzít, tak aj zo strany ukrajinských študentov,“ hovorí kvestor a predseda správnej rady VŠEMvs Ľuboš Cibák. „Významne nám pomohlo zapojenie Európskej migračnej agentúry (EMA), finančná podpora projektu v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid, zvýšená aktivita Ukrajinsko-slovenského centra a v neposlednom rade aj podpora zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,“ dodáva Ľ. Cibák.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) sa do projektu opätovne zapojí aj v tomto akademickom roku. „Rezort diplomacie je členom Digitálnej koalície, pričom prostredníctvom zastupiteľských úradov podporuje a prepája slovenské podnikateľské a akademické subjekty s partnermi v zahraničí, teší ma však, že aktivity Digitálnej koalície sa rozšírili o krajiny ako je Bielorusko, Moldavsko a Uzbekistan,“ poznamenal minister Ivan Korčok. Osobitnú pozornosť venoval najmä bieloruským študentom. „Vzhľadom na ťažké obdobie, ktoré mnohí z nich vo svojej krajine zažívajú, sme sa rozhodli ponúknuť 20 bieloruským vysokoškolských študentom, ktorých štúdium sa ocitlo v ohrození kvôli zložitej vnútropolitickej situácii, možnosť využiť mimoriadne schválené vládne štipendiá a pokračovať v štúdiu na Slovensku,“ dodal.

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský dodáva, že po viacročných skúsenostiach s ukrajinskými univerzitami si partneri projektu overili, že program má veľký potenciál. „Sme teda pripravení rozšíriť naše aktivity aj do Bieloruska a už sme podnikli prvé kontakty s bieloruskými partnermi. Vieme, že mnoho talentovaných bieloruských študentov IT bude mať veľké problémy doštudovať doma. Chceme im preto ponúknuť možnosť zapojiť sa do chystaného projektu a pomôcť im so získaním diplomu na Slovensku. Bude to pre nich skvelá príležitosť nielen doštudovať, ale zároveň aj získať prax a zamestnanie v EÚ,“ uzatvára M. Lelovský.

Aktuálne je v programe viac ako tridsať študentov zo šiestich ukrajinských univerzít v Charkove, Kyjeve, Užhorode a Černivici, ku ktorým pribudli aj uchádzači z univerzít v Odese a Ľvove. Okrem týchto univerzít sa naviac podarilo podpísať memorandá o spolupráci s ďalšími univerzitami v Charkove, Odese a dvoma univerzitami v Mikolajeve. V r. 2019 štúdium a prax úspešne zavŕšili štyria študenti, v uplynulom akademickom roku na VŠEMvs študovalo 11 ukrajinských študentov IT a všetci štúdium úspešne zavŕšili.

Študenti počas druhého ročníka projektu absolvovali prax v spoločnostiach Tatra banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Slovenska sporiteľňa a QBSW.

V aktuálnom ročníku si ich pod svoje krídla vezmú firmy PricewaterhouseCoopers Advisory (3 študenti), IBM (4 študenti), Deutsche Telekom IT Solutions (7 študentov), O2, Pricewise, SIEBERT + TALAŠ a BigRing Platform (1 študent).

Podľa dát, ktoré má VŠEMvs k dispozícii, sa významne zvýšila odborná a jazyková pripravenosť ukrajinských študentov. Počas prvého ročníka štúdia spoločného programu na domovskej ukrajinskej univerzite študenti úspešne absolvovali kury slovenčiny pre úroveň A1 a dva rozšírené kurzy programovania a programovacích zručností v jazyku Java.

Do vytvárania spoločných ukrajinsko-slovenských študijných programov sa významne zapojila aj EMA. Jej riaditeľ Marián Vlasatý hovorí o úspešnom rozšírení modelu spolupráce na kvalitné slovenské IT fakulty. „Som rád, že Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity pripravili nové študijné programy zamerané na informačné technológie a softvérové inžinierstvo v spolupráci s významnými univerzitami na Ukrajine,“ dodal M. Vlasatý.

Podľa neho je študentská mobilita v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov prilákania zahraničných talentov, ktorý môže pomôcť s nedostatkom vysokokvalifikovaných pracovníkov na Slovensku. „Slovensko dnes viac ako inokedy potrebuje pripraviť systémovú politiku na pritiahnutie talentov zo zahraničia, ako aj cielenú politiku pre návrat slovenských odborníkov. Štátny program prilákania a získania talentov je základom, ak chceme obstáť v súboji  o talenty s okolitými krajinami EÚ.“

Značky: