Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Treba priznať, že naše telefóny sa stali našimi predĺženými rukami.

Zabávajú nás, spájajú nás, informujú nás, dovoľujú nám objaviť svoje vášne, opätovne prežiť spomienky a zdieľať so svetom svoje najhlbšie myšlienky. Naše telefóny milujeme, ale čo keď ich uprednostníme pred láskou k najbližším? Odkedy bude čas strávený so smartfónom dôležitejší, než čas s našimi rodičmi, manželkou, deťmi a priateľmi? A ako zistíme, že sa nás tento problém týka?

Ako tvorcovia prvého mobilného telefónu na svete, cítime záväzok, aby sme správne pochopili vplyv tejto rýchlo sa rozvíjajúcej technológie a našou túžbou je jej využívanie bez toho, aby nás úplne pohltila – nazývame to rovnováha medzi používaním telefónu a životom.

Aby sme získali tieto poznatky, vypracovali sme celosvetovú štúdiu v spolupráci s doktorkou  Nancy Etcoff, uznávanou odborníčkou na správanie mysle, mozgu a na vedu šťastia na Harvardskej univerzite, ktorá je zároveň aj psychológom na psychiatrickom oddelení všeobecnej nemocnice v Massachusetts. Štúdia, ktorú vydala nezávislá vedecká spoločnosť Ipsos, sa zameriava na správanie a používanie telefónov prostredníctvom rôznych generácií a snaží sa pochopiť vplyv smartfónov na naše vzťahy so sebou, s ostatnými ľuďmi a s fyzickým a sociálnym prostredím.

“Pri väčšine používateľov smartfónov sa problematické správanie prejavuje automatickými reakciami a zlými návykmi, ktoré je nutné prekonať,“ hovorí doktorka Nancy Etcoff. “Podnety k lepšiemu správaniu, kontrola životného prostredia a všeobecná vnímavosť môžu pomôcť rovnako ako úsilie zainteresovaných v smartfónovom odvetví. Rozšírený spoločenský model správania, ktorý bol zistený v tomto prieskume, zdôrazňuje potrebu kolektívneho porozumenia a konania.

Kľúčové poznatky:

Štúdia ukazuje, že najmä mladí ľudia, ktorí vyrastali v digitálnom svete, uprednostňujú svoje telefóny pred ľuďmi, na ktorých im záleží. Taktiež si uvedomujeme, že ľudia vnímajú potrebu rovnováhy a potrebujú pomôcť:

 • Dôležitosť telefónu: Tretina (33 percent) respondentov uprednostňuje svoj smartfón pred kontaktom s ľuďmi, na ktorých im záleží a s ktorými chcú tráviť čas.
 • Generačné faktory: Problémy so smartfónmi sú rozšírenejšie medzi mladými generáciami, keďže viac ako polovica (53 percent) respondentov z generácie Z uviedla za svojho najlepšieho priateľa vlastný telefón.
 • Hľadá sa pomoc: Ľudia potrebujú pomôcť s nastavením rovnováhy medzi telefónom a životom. V skutočnosti, až 61 percent účastníkov potvrdilo, že pri používaní telefónu ho chcú využiť čo najefektívnejšie, alebo ním nechcú byť rušení v čase, keď ho nepotrebujú.
 • Želaná separácia: Väčšina účastníkov (60 percent) uznala, že je dôležité mať život aj bez telefónov.

Zamerali sme sa na tri kľúčové a problematické správania so smartfónmi, ktoré ovplyvňujú naše vzťahy s nami, ako aj ostatnými, spolu so štúdiou ukazujúcou väčšiu náchylnosť mladých generácií pri získavaní týchto problematických návykov:

 • Neustála kontrola: Polovica respondentov (49 percent) súhlasí, že sleduje svoj telefón častejšie ako by chcela (takmer 6 z 10 opýtaných pri generácii Z a mileniáloch). 44 percent súhlasí, že cítia nutnosť neustále kontrolovať svoj smartfón.
 • Nadmerný čas s telefónom: Tretina respondentov (35 percent) súhlasí, že trávi pri používaní smartfónu príliš veľa času (44 percent pri generácií Z) a zároveň verí, že by sa cítila šťastnejšie, keby s ním trávila menej času (34 percent).
 • Nadmerná emocionálna závislosť: Dve tretiny respondentov (65 percent) uznali, že „panikária“ pri myšlienke strateného smartfónu (3 zo 4 opýtaných v generácií Z a pri mileniáloch) a traja z desiatich (29 percent) uznávajú, že keď práve nepoužívajú svoj smartfón, “premýšľajú o jeho použití v momente, keď to budú môcť urobiť“.

Čo robíme:

Je zrejmé, že potrebujeme lepšiu rovnováhu medzi používaním telefónov a životom. Ak chcete zistiť, kde sa nachádzate na stupnici, vytvorili sme online kvíz pozostávajúci z 10 otázok, s pomocou ktorých lepšie pochopíte svoj vzťah s telefónom. Kvíz si môžete spraviť na phonelifebalance.com. So zreteľom na vlastné správanie taktiež spolupracujeme s podobne zmýšľajúcimi organizáciami tretích strán, aby sme priniesli nové iniciatívy a programy, ktoré ľudom pomáhajú dosiahnúť zdravú rovnováhu.

 • Motorola spolupracuje s aplikáciou SPACE Phone-Life Balance so 60-dňovým programom, ktorý navádza užívateľov k striedmejšiemu používaniu smartfónov. Aplikácia pomáha so zatmievaním obrazovky, blokovaním notifikácií a ďalšími. Je obzvlášť vhodná pre tých, ktorí potrebujú svoj smartfón „neustále kontrolovať“. Dopomáha k lepšiemu uvedomovaniu si svojich telefónnych návykov a učí tak nájsť správnu rovnováhu pri jeho používaní.
 • Prostredníctvom našej výzvy Transform the Smartphone Challenge, vývojári môžu predkladať nápady prostredníctvom partnerstva s firmou Indiegogo pre nové Moto Mods, ktoré vám môžu pomôcť pri efektívnejšom používaní telefónu, alebo sa vďaka nej môžu spojiť ľudia s rôznymi skúsenosťami.
 • Moto Experiences podporujú intuitívnejšie mobilné interakcie. Napríklad Moto Display vám umožňuje jednoducho reagovať na upozornenia bez toho, aby ste ich museli otvárať. Náš inovatívny ekosystém Moto Mods vám dovoľuje efektívnejšie využívať váš telefón spolu s ostatnými osobami vo vašom okolí. Vyrábame zariadenia, s ktorými môžete tvoriť spoločenské zážitky.
 • Vo firme povzbudzujeme našich zamestnancov, aby sami dodržiavali rovnováhu medzi používaním telefónu a životom a aby poskytovali tipy na dosiahnutie tejto rovnováhy.

 O prieskume:

Prieskum Motorola Phone-Life Balance, bol spustený online od 30.Novembra 2017 do 26.Decembra 2017. Do prieskumu sa zapojilo 4 418 používateľov smartfónov vo veku od 16 do 65 rokov, ktorí pochádzajú zo Spojených Štátov, Brazílie, Francúzska a Indie. Odchýlka testu pri plnom počte respondentov (n=4,418) je ±1.5 percenta. To znamená, že ak by sa prieskum opakoval, zistenia by sa nezmenili o viac ako 1,5 percentuálneho bodu v prípade 95% zo 100 respondentov.