Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko chce v budúcom programovom období 2021 – 2027 čerpať európske zdroje aj na pokrytie ultra-rýchlym internetom. Musíme mať však národný plán v oblasti širokopásmového pripojenia, ktorý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vytvorí na základe mapovania pokrytia v spolupráci s operátormi.

Existencia národného plánu vychádza zo strategických cieľov Európskej únie pre oblasť konektivity do roku 2025. ÚPVII na základe dát od operátorov vytvorí zoznam bielych adries, ktoré nie sú a ani v najbližších troch rokoch nebudú pokryté ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením s rýchlosťou 100 Mbit/s a viac. Túto rýchlosť bude možné zvýšiť na 1 Gbit/s. Na základe týchto dát bude ÚPVII vedieť pripraviť národný plán.

Mapovanie znamená, že operátori musia uviesť pre každú jednu adresu najvyššiu možnú rýchlosť, ktorú dokážu zákazníkovi garantovať bez dodatočných zmien a úprav. ÚPVII od nich tiež potrebuje údaje o ich aktuálnom pokrytí a aké majú plány v najbližších troch rokoch. Vyplnenú databázu musia poslať najneskôr do 19. septembra 2019.

Pre operátorov zorganizoval ÚPVII pracovné stretnutie týkajúce sa aktuálneho mapovania, prišlo naň 40 zástupcov. „Operátorom sme predstavili plány, ako aj metodiku, ako budeme ultra-rýchly internet na každej jednej adrese na Slovensku mapovať. Týmto spôsobom budeme zisťovať niečo, čo sme na Slovensku doteraz nezisťovali,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy ÚPVII Radoslav Repa s tým, že zástupcovia operátorov sa zaujímali hlavne o technické detaily, ako majú databázu vyplniť.

Pokrytie internetom už ÚPVII v minulosti mapoval, vtedy sa ale zameriaval na pokrytie NGA sietí v obciach. Zisťovala sa dostupnosť základného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mbit/s. Mapovanie vtedy vychádzalo z cieľov Digitálnej agendy do roku 2020.

ÚPVII zaslal všetkým telekomunikačným operátorom mail s požiadavkou, aby dodali všetky potrebné údaje. Do mapovania sa však môžu telekomunikační operátori zapojiť aj zaslaním e-mailu na adresu broadband@vicepremier.gov.sk. Údaje môžu takisto doručiť osobne na úrad vicepremiéra alebo poslať poštou. Akonáhle bude mať ÚPVII k dispozícii všetky potrebné údaje, vyhodnotí ich a pripraví podklady do národného plánu, ktorý by mal byť hotový do konca roka.

Značky: