Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vzdelávací systém nie je pripravený na 21. storočie a trend inovácií. Na školách sa ešte stále príliš málo rozpráva o témach digitálneho občianstva, kritického myslenia a masmediálnej gramotnosti. Počas pandémie sa zvýšil dopyt po online školeniach na dané témy až o 85 %. Na Slovensku máme už takmer 3-tisíc detí zo základných škôl, ktoré spolu s lektormi hľadali riešenia, ako sa pred nástrahami internetu ochrániť, ale i čo urobiť v prípade, že nebezpečenstvu už čelia. Projekt Cyber4Kids predstavuje odpoveď na tento dopyt modernej doby.

Súčasné deti sa učia technologickým zručnostiam veľmi rýchlo. Dokonca získavajú vedomosti aj vtedy, keď si to neuvedomujú. Sledujú rozprávky/filmy, hrajú sa virtuálne hry alebo si čítajú. Žiaľ, podobnou mierou sú v kybernetickom priestore vystavené aj hrozbám ako sú podvodoy či dezinformácie.

My, ako i pandémia, sme deti prinútili tráviť čas v online priestore, v ktorom je množstvo nástrah a nevysvetlili sme im, ako sa v tomto priestore správať a na čo si dať pozor,“ vysvetľuje Monika Varcholová, lektorka projektu zo spoločnosti KPMG na Slovensku.

Naším cieľom je vzdelávať deti základných a stredných škôl na Slovensku v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kritického myslenia. Vzdelávanie vedieme online a offline, v trvaní od 45 do 180 minút, podľa vekovej vhodnosti žiakov a náročnosti témy. Neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou zapájame deti do tvorby hodiny a spolu objavujeme základné princípy bezpečnosti online,“ objasňuje Andrea Cox z organizácie DigiQ, ktorá zastrešuje projekt.

Práve preto vznikol unikátny projekt Cyber4kids vhodný pre každého žiaka. Požiadať o bezplatný webinár je možné na stránke cyber4kids.sk, nielen počas októbra – mesiaca kybernetickej bezpečnosti – ale celoročne.

Aj deti môžu do značnej miery prispieť k tomu, aby sa internet stal lepším a bezpečnejším miestom. Projekt nevznikol preto, že by mladí ľudia, ktorí sedia v školských laviciach, či školskom virtuálnom priestore, neboli dostatočne digitálne angažovaní. Práve naopak. Medzi účastníkmi webinárov sa čoraz častejšie nájdu mladí Youtuberi, hráči online hier a výskumníci,“ vysvetľuje Monika Varcholová.

Projekt Cyber4kids, ktorý má dva a pol roka, zrealizoval pred pandémiou 28 školení. Od vypuknutia pandémie výrazne narástla potreba ochrániť deti pred kybernetickými nástrahami. V období od marca 2020 do apríla 2021 lektori odučili online 80 školení. Od apríla prebehlo 39 školení priamo v priestoroch škôl naprieč celým Slovenskom. Školy si môžu vybrať zo siedmich tém so zameraním na kybernetickú bezpečnosť a kritické myslenie. Novinkou je webinár, ktorý sa venuje gamingu, hrám a zábave. Projekt má i ďalšie vízie, napríklad poskytovať školenia v jazykoch národnostných menšín a iných cudzích jazykoch.

Do projektu je zapojených 21 aktívnych lektorov. Lektori chápu, že cieľom nie je len odovzdať informáciu dieťaťu, ale je potrebné ju zasadiť do kontextu, ktorý blízky svetu žiaka, vnímaniu jeho online prostredia aj vzťahov s vonkajškom.

Vítame, ak učiteľ prejaví záujem zostať na webinároch a workshopoch, lebo sa tak dostane bližšie k detskému svetu. Je to príležitosť dozvedieť sa viac o tom, čím žijú jeho žiaci a uvidí ich zrazu v inom svetle. Učitelia sú často prekvapení, aké množstvo interakcií s online svetom žiaci majú a koľko toho vedia. Niekedy priznajú, že sa aj oni, učitelia, naučili veľa nového. Takéto situácie nás tešia, lebo prispievame k tomu, že učitelia a žiaci majú k sebe bližšie aj cez témy online sveta,“ upozornila Andrea Cox.

Okrem zakladajúcej spoločností KPMG a organizácie DigiQ sú do projektu v súčasnosti angažované aj firmy ako Dell Technologies, IBM, Lenovo, Siemens a Nadácia Kooperativa. V tomto unikátnom projekte sa spájajú spoločensky zodpovedné firmy, ich odborníci, angažovaná občianska spoločnosť a školy.

Značky: