Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Silné črty košického regiónu, IT sektor a kreatívny priemysel, sa spájajú, aby spoločnou platformou posunuli vpred smerovanie hospodárstva Košíc aj našej krajiny.

 Za posledných desať rokov prešli Košice výraznou transformáciou v dvoch oblastiach – v digitálnych technológiách a kultúre. Práve tieto dve sféry sa rozhodla spojiť pod jednu strechu platforma Digitálna jeseň.

Význam prepojenia týchto dvoch svetov bol podčiarknutý ziskom členstva v sieti UNESCO Creative Cities v oblasti Media art. Spoločne so zástupcami IT sektora chceme prezentovať silu digitálnych technológií, kreativity a sektorov, ktoré sú s nimi previazané. Zároveň chceme vyslať signál, že Košice sú významná destinácia pre talentovaných ľudí, firmy a sú relevantným partnerom pre inovácie, rozvoj a budúcnosť,” priblížil Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.

Priestor vzájomnej spolupráce

Platforma Digitálna jeseň vznikla s cieľom kooperácie a spoločného kreovania nápadov či riešení otvorených otázok. Jej víziou je prepájať rôzne aktivity verejného aj súkromného sektora a nastoľovať spoločné témy. Platforma spojila 3 významné inštitúcie v regióne: Creative Industry Košice, Košice IT Valley a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

IT sektor v košickom regióne aktuálne zamestnáva vyše 15 000 ľudí, v 2. najväčšom meste Slovenska pôsobí viac ako 50 IT spoločností. Združujúcim je pre ne klaster Košice IT Valley.

Naším záujmom je vytvárať v regióne čo najväčší priestor na vzájomnú spoluprácu rôznych subjektov. Digitálna jeseň je dobrým príkladom. Organizátori zaujímavých akcií môžu získať nové publikum a široká verejnosť sa zas môže dozvedieť veľa hodnotných informácií pod jednou značkou,“ vyjadril sa Juraj Girman, predseda správnej rady Košice IT Valley.

Vízia: lepšia budúcnosť a rozvoj

Digitálna jeseň 2020 je pilotnou iniciatívou, ktorá mapuje aj záujem o synergiu v regióne. Inštitúcie zapojené do Digitálnej jesene si uvedomujú potrebu rozšíriť IT sektor smerom ku kreatívnemu priemyslu. Víziou je lepšia budúcnosť a posilnenie vnímania Košíc ako kreatívnej, technologickej a pre potenciálnych investorov či partnerov atraktívnej lokácie. Spojenie kreativity, dizajnu a technológií môže posunúť vpred IT firmy, ľudí aj biznis.

Ako najväčší IT zamestnávateľ v regióne dôrazne podporujeme stratégie spoločného vytvárania platforiem, ktoré spájajú rôzne skupiny ľudí pri tvorivých procesoch. Preto sme podporili aj Digitálnu jeseň. Tešíme sa na spoluprácu spoločností a rôznorodých priemyselných odvetví a veríme, že spolupráca prinesie produkty s vyššou pridanou hodnotou,“ uviedol Andreas Truls, generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Pod hlavičkou Digitálnej jesene sú v rámci súčasných možností preventívnych pandemických opatrení naplánované offline a online podujatia, o ktorých sa môžete informovať na www.digitalnajesen.sk. Kreatívne a technologické prepojenie témy spoločenskej zodpovednosti a environmentalistiky uvidíte už na dvoch blížiacich sa podujatiach: festivale Art & Tech Days a Hackathone spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Značky: