Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Finančná správa k 1. októbru tohto roka odstráni aplikáciu na evidenciu tržieb Pokladnica v Google play. Ide o prvý krok k jej definitívnemu odstaveniu z prevádzky, ktoré sa uskutoční k 17. októbru tohto roka. Podnikatelia majú už od 1. júla tohto roka k dispozícii novú bezplatnú aplikáciu VRP 2, ktorú finančná správa prevádzkuje vlastnými kapacitami, čím šetrí náklady štátu.

Nová aplikácia VRP 2 už 17. októbra tohto roka definitívne nahradí doterajšiu webovú aj mobilnú aplikáciu Pokladnica. Finančná správa aplikáciu Pokladnica odstavuje z prevádzky postupne. V prvej fáze ju k 1. októbru tohto roka odstráni z Google play, pre nových používateľov tak už nebude dostupná. Tí, ktorí ju majú nainštalovanú, ju budú môcť používať už len do 17. októbra tohto roka , kedy bude definitívne vypnutá.

Finančná správa o tomto kroku informuje podnikateľov v predstihu a odporúča im, aby čo najskôr prešli na novú bezplatnú aplikáciu VRP 2. Spustená bola pred vyše 2 mesiacmi a odvtedy ju využíva takmer 40 tisíc podnikateľov.

Aplikácia VRP 2 disponuje všetkými funkcionalitami ako jej predchodkyňa, pričom finančná správa neustále pracuje na jej vylepšeniach aj na základe dopytov verejnosti. Naposledy odstránila napr. problém s odpárovaním zariadenia pri prihlasovaní PIN kódom, pridaná bola aj tlač sumy zaokrúhlenia na termotlačiarňach pri úhrade faktúry na novom doklade. Upravený bol aj import tovarov a služieb. Pre správne zabezpečenie fungovania aplikácie VRP 2 je potrebné ju len aktualizovať prostredníctvom Google play.

V tejto súvislosti finančná správa odporúča, aby podnikatelia používali zariadenia s verziou Android 5 a vyššie a aby používali  tlačiarne priamo podporované VRP 2, ktorých funkčnosť finančná spáva garantuje. Okrem mobilných tlačiarní, ktoré sú aktuálne podporované, finančná správa do 17. októbra 2022 zapracuje priamu podporu pre ďalších 5 mobilných tlačiarní:

  • Goojprt PT-210
  • Elio P101
  • SUNMI V2 (ExVAN miniPOS V2)
  • POS-5809DD (TopKasa Mini VRP tlačiareň)
  • RONGTA RPP02N (ExVAN RPP02)

Finančná správa odporúča podnikateľom vyskúšať si funkčnosť svojho tlačového riešenia pre VRP 2 v predstihu. V prípade použitia inej tlačiarne si môžu predajcovia, distribútori, alebo servisní technici tlačového riešenia účtovať servisné poplatky za aktualizáciu tlačového riešenia pre potreby VRP 2, čo však finančná správa nevie ovplyvniť.

Všetky informácie k VRP 2 sú dostupné na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy, nápomocné je aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

Značky: