Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikačný operátor RadioLAN, spol. s r.o. pokračuje v zriaďovaní bezplatných WiFi hotspotov pre charitatívne organizácie organizujúce pomoc a na miestach, kde sú ubytované matky s deťmi z Ukrajiny, aby im umožnil komunikáciu s najbližšími.

Najnovšími z takto zriadených bezplatných pripojení sú rodinný dom v Zlatých Klasoch, ktorý slúži na účely ubytovania pre utečencov z Ukrajiny a Centrum Rodiny Dúbravka.

Centrum Rodiny Dúbravka aktuálne pomáha aj matkám s deťmi, ktoré odišli z vojnou zmietanej Ukrajiny, aby našli svoj bezpečný, dočasný domov v Bratislave. Matky a ich deti sa zapájajú do aktivít tohto komunitného centra a prostredníctvom bezplatného internetového pripojenia od RadioLANu komunikujú so svojimi blízkymi, sťahujú si potrebné úradné dokumenty a pod. Komunitné centrum pomáha utečencom z Ukrajiny zvládnuť novú životnú situáciu, rozdáva im potravinové balíčky, organizuje pre nich zbierky šatstva a zapája ich do rôznych aktivít, ktorými účelne vyplnia svoj voľný čas.

Už predtým RadioLAN zrealizoval bezplatný WiFi hotspot v areáli misijného centra Matejková v Brezovej pod Bradlom, ktoré slúži pre dlhodobé ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny. RadioLAN zriaďuje bezplatné WiFi hotspoty aj charitatívnym organizáciám a komunitným centrám, ktoré pomáhajú utečencom z Ukrajiny. Príkladom takejto pomoci sú Trnavská arcidiecézna charita v Seredi, kde je v súčasnosti zberné miesto pre utečencov z Ukrajiny a už spomenuté Centrum Rodiny Dúbravka.

Na začiatku marca RadioLAN otvoril svoju sieť WiFi hotspotov tak, aby ich mohli bezplatne využívať osoby utekajúce pred hrôzami vojny z Ukrajiny, organizátori pomoci a ďalšie osoby, ktoré to aktuálne potrebujú.

Značky: