Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Biela pastelka – symbol solidarity s nevidiacimi a slabozrakými. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska hľadá riešenia v často ťažkých situáciách a pomáha začleniť sa do bežného každodenného života ľuďom so zrakovým postihnutím. Rovnako im pomáha s výučbou Braillovho písma a iných špeciálnych zručností, podporuje ich rozvoj, sebadôveru, samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote a podporuje ich v množstve ďalších aktivít.

Za svoju 20-ročnú históriu Biela pastelka vyzbierala takmer dva milióny eur v čistom výnose. Všetky peniaze putovali na aktivity spojené s obhajobou záujmov či presadzovanie legislatívnych zmien v prospech nevidiacich a slabozrakých. Ako po minulé roky, tak aj tento rok ostáva cieľ Bielej pastelky rovnaký – upozorniť širokú verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých a získať podporu na ich riešenie.

Tento rok sa do podpory nevidiacich a slabozrakých zapojí aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) verejnou zbierkou, ktorá prebehne v piatok 23. 9. 2022 od 7:00 do 17:00 vo vlakoch na tratiach tatranských elektrických železníc (TEŽ).

Dobrovoľníci Bielej pastelky budú mať oblečené biele tričká s textom „BIELA PASTELKA“ a so sebou budú mať zapečatenú papierovú pokladničku bielej farby s modrou potlačou a logom: „Ďakujeme, že nás vidíte“. Samozrejmosťou je aj registračné číslo vydané Ministerstvom vnútra SR a QR kód pre bankové spojenie. Poďakovaním za ľubovoľný príspevok bude obdarovanie prispievateľa predmetom verejnej zbierky – bielou pastelkou. „Každoročne sa snažíme prinášať v rámci zbierky aj nejaké novinky a hľadáme spôsoby, ako prísť k darcom bližšie alebo inak. Som veľmi rada, že sme v ZSSK našli otvoreného partnera, ktorý dá našim dobrovoľníkom príležitosť hovoriť o každodennosti so zrakovým postihnutím i zbierkovať aj v netradičnom prostredí elektrických železníc. Verím, že nám prinesú šťastie,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

„Aj keď ide o našu prvú spoluprácu, verím, že nebude posledná, pretože pomoc a podpora zdravotne postihnutých je dôležitá v každej spoločnosti. Aj my v ZSSK chceme podporiť nevidiacich a slabozrakých ľudí, a preto v našich vlakoch na tratiach tatranských elektrických železníc umožníme verejnú zbierku, ktorá ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže začleniť sa do bežného života. Samozrejme, prispieť môže každý ľubovoľnou sumou,“ uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Žiadny ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) človek nám nie je ľahostajný. Preto napríklad pre slabozrakých a nevidiacich ponúkame možnosť asistencie pri cestovaní vlakom ZSSK – doprovod k/od vlaku, ak necestujú so sprievodcom (samotný výkon doprovodu k a od vlaku zabezpečujú zamestnanci manažéra infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky, ŽSR). Túto službu si cestujúci môžu objednať v našom Kontaktnom centre (KC) prostredníctvom interaktívneho formulára „Objednávka prepravy osôb na vozíku alebo pomoci s prepravou“ à https://www.zssk.sk/objednavka-prepravy-osob-na-voziku-alebo-pomoci-s-prepravou/ alebo nonstop tel. 18 188 (+421 24 48 58 188 pre volania zo zahraničia), prípadne aj v pokladniciach ZSSK. Prosíme však, aby tak urobili najmenej 24 hodín pred plánovanou cestou. Všetky potrebné informácie o preprave, miestach pre ŤZP, cenách a zľavách nájdete na našom webe à https://www.zssk.sk/sluzby/osoby-so-zdravotnym-postihnutim/.

Zapojiť sa do verejnej zbierky môžete aj prostredníctvom SMS správy s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2 €. Výťažok zo zbierky bude použitý na aktivity spojené s obhajobou záujmov či presadzovanie legislatívnych zmien v prospech nevidiacich a slabozrakých, zabezpečenie bezplatnej pomoci formou sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, či organizovaním rôznych aktivít určených ľuďom so zrakovým postihnutím. Viac informácií o zbierke získate na webe Bielej pastelky à https://bielapastelka.sk/.

Značky: