Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group skúma nové spôsoby spolupráce s dodávateľmi a v prípade strategicky dôležitých komponentov sa intenzívnejšie zapája do vytvárania siete priamych dodávateľov.

Na dlhodobé zabezpečenie dodávok polovodičov spoločnosť uzatvorila priamu dohodu s high-tech spoločnosťou na vývoj mikročipov INOVA Semiconductors a so spoločnosťou Globalfoundries, výrobcom polovodičov s bohatými funkciami. Dohoda zaručuje spoločnosti BMW Group dodávku niekoľkých miliónov mikročipov ročne. Mikročipy sa použijú v inteligentnej LED technológii ISELED vyvinutej v spolupráci s BMW Group, ktorá bude prvýkrát nasadená v modeli BMW iX a dostane sa aj do ďalších modelov. Dodávky vozidiel BMW iX zákazníkom sa spustili začiatkom novembra.

„Prehlbujeme partnerstvo s dodávateľmi v kľúčových bodoch dodávateľskej siete a synchronizujeme plánovanie kapacít priamo s výrobcami a vývojármi polovodičov. To zlepšuje spoľahlivosť plánovania a transparentnosť v objemoch potrebných pre všetkých zúčastnených a dlhodobo zabezpečuje naše potreby,“ hovorí Dr. Andreas Wendt, člen predstavenstva BMW AG zodpovedný za nákup a sieť dodávateľov. „Táto priekopnícka dohoda predstavuje ďalší logický krok v zabezpečení našich dodávok ešte vyváženejším a proaktívnejším spôsobom.“

Táto dohoda je príkladom záväzku vybudovať odolnejší prístup partnerstva v rámci dodávateľského reťazca s cieľom znovu získať rovnováhu medzi ponukou a dopytom po čipoch v automobilovom priemysle, ako aj snahy o ďalšie zrýchlenie technologických inovácií.

„Táto zmluva priamo s OEM (Original Equipment Manufacturer – Výrobca originálnych dielcov) pre nás ako výrobcu polovodičov určite znamená novú oblasť,“ hovorí Robert Kraus, generálny riaditeľ spoločnosti INOVA Semiconductors. „Pevne veríme, že tento inovatívny prístup k partnerstvu v celom výrobnom reťazci nám pomôže dosiahnuť naše ciele: týmto spôsobom môžeme zabezpečiť dodávky pre našich koncových zákazníkov a zaistiť vysokú spoľahlivosť plánovania počas dlhých cyklov výroby čipov. Je to skutočne obojstranne výhodný prístup.“

„Spoločnosť Globalfoundries sa zaviazala budovať pevnejšie vzťahy s automobilovým priemyslom s cieľom poskytovať inovácie a riešiť rastúci dopyt po čipoch s mnohými funkciami,“ hovorí Mike Hogan, senior viceprezident a generálny riaditeľ pre automobilové, priemyselné a multimarket odvetvie v spoločnosti Globalfoundries. „Táto dohoda s BMW Group a INOVA ukazuje, ako spoločnosti spolupracujú pri vývoji inovatívnej inteligentnej LED technológie pre nový model BMW iX a pri vývoji nových technológií pre automobily zajtrajška.

Niekoľko tisíc polovodičov na automobil

V závislosti od možností výbavy obsahuje každé vozidlo niekoľko tisíc polovodičov, ktoré sú nevyhnutné pre všetky elektronické zariadenia. Slúžia rôznym funkciám vykonávaním aritmetických a ovládacích úloh v počítačoch, ukladaním údajov alebo dokonca zvládaním viacerých úloh súčasne. Podiel elektronických komponentov vo vozidlách sa bude v budúcnosti pravdepodobne ďalej zvyšovať.

Značky: