Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zvýšená miera práce a výučby z domu v dôsledku pandémie COVID-19 podnietila dopyt po telekomunikačných technológiách. Štúdia Huawei s názvom ‘Technológie proti pandémii: Štatistiky a prax v oblasti telekomunikačných sietí’ mapuje zmeny v správaní používateľov internetu v období od prepuknutia pandémie do apríla 2020. Výsledkom je správa a zreteľnej premene IKT sektora.

Jedným zo záverov štúdie je, že v priebehu pandémie narástol objem dátového prenosu v Európe. V Taliansku napríklad až o 70 %. Rovnako narástol aj počet nových používateľov platforiem umožňujúcich prácu na diaľku. Na rast počtu požívateľov a s tým súvisiaci rast dátového prenosu reagovali okrem operátorov aj jednotlivé štáty.

Nárast používateľov spojený s celosvetovo zavádzanými opatreniami proti koronavírusu vystavil telekomunikačný priemysel nečakanej revolúcii. Nemecký operátor Vodafone zaznamenal navýšenie dátového prenosu vo svojich  sieťach o 50 %, taliansky Telecom Italia uvádza zvýšenie prenosu v pevnej sieti až na úrovni 70 %. Z kancelárskych centier sa pracovné aktivity presunuli do domácností, čím sa novým hot spotom pre dátový prenos stali rezidenčné štvrte. V Číne napríklad počas pandémie vzrástol počet nových používateľov platforiem umožňujúcich prácu na diaľku z 300-tisíc na 4 milióny.

Výraznou zmenou taktiež prešlo rozloženie vyťaženia siete počas dňa. Najrušnejšie bývali večerné hodiny medzi ôsmou a desiatou. Online kurzy a videokonferencie však spôsobili, že sa vyťaženosť sietí posunula zvýšila v časovom úseku bežnej pracovnej doby, z ktorej sa neskôr používateľ plynule presúva do priestoru online zábavy. Sieť je tak na maximum vyťažená po celý deň – od deviatej hodiny rannej až do desiatej hodiny večernej.

S uzatvorením škôl a vzdelávacích inštitúcií stúpol aj priemerný počet aktívnych používateľov online výučbových programov a aplikácií – od prepuknutia pandémie sa zvýšil až 8-násobne. Simultánny presun dát pre viac používateľov naraz však vyťažuje kapacitu siete na maximum, čo môže spôsobiť výpadky, zhoršenie kvality prenosu obsahu či jeho oneskorenie. Priemerné hodnoty ukazujú celkovo 60 sekúnd výpadku pripadajúcich na jednu výučbovú hodinu.

Koronavírus donútil koncových používateľov, firmy, zdravotnícke zariadenia a podnikateľov naprieč odvetviami zamyslieť sa nad nedostatočnou kapacitou ich súčasnej IKT infraštruktúry. Veľa krajín začína klásť dôraz na dôležitosť digitálnej transformácie a nadväzovanie užšej spoluprácu s operátormi a poskytovateľmi internetového pripojenia.

Združenie európskych regulačných orgánov v oblasti IKT (BEREC) umožnilo operátorom, navzdory pôvodnému zákazu z dôvodov neutrality siete, zavádzať opatrenie za účelom kontroly dátového prenosu. S návrhmi kontrolných opatrení k riešeniu krízy prišli aj niektoré členské štáty. Nemecká vláda napríklad umožnila operátorom uprednostňovať kvalitu videokonferencií pred OTT službami alebo dátovými tokmi videí. Taliansko zase prijalo núdzové opatrenie nariaďujúce operátorom skvalitniť siete za účelom pomoci v čase koronakrízy. Potom čo Španielsko zaznamenalo nárast používania sietí o 40 %, pristúpila španielska vláda k informačnej kampani, ktorá odporúča používateľom využívanie internetových služieb mimo pracovnej špičky. K „digitálnej zodpovednosti“ vyzvalo občanov aj Francúzsko.

„Súčasná doba ukazuje, že je nevyhnutné rozšíriť kapacitu cloudových platforiem a adaptovať firemné infraštruktúry na zvyšujúci sa dopyt po práci z domu a video hovoroch. S tým úzko súvisí aj vylepšenie pripojení pre domácnosti a mobilné zariadenia, aby bol zabezpečený stabilný dátový prenos aj v čase väčšieho vyťaženia,“ hovorí Veronika Gallisová, PR manažérka EBG divízie Huawei.

Pomocnú ruku podávajú aj operátori. Vodafone Group napríklad zabezpečil vysokú kvalitu sieťových služieb a postaral sa o špeciálne siete pre kľúčové vládne funkcie. Juhoafrický operátor MTN zase poskytol bezplatné sieťové služby univerzitám a znížil poplatky za mobilné transakcie.

Značky: