Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom sa uvoľňujú, život sa vracia postupne do normálu. O to viac sa začína hovoriť o ekonomických dopadoch pandémie a jej dôsledkoch pre podnikateľov. Aj preto sa občianska iniciatíva Hackvirus.sk rozhodla zamerať svoju pomoc na mimoriadne ohrozenú skupinu ľudí – teda hlavne na živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ako aj na neziskový sektor. Online riešenie Digitálne doma je preto určené práve im na pomoc pri zvládaní dôsledkov COVID-19.

Aktivitu Hackvirus.sk zameranú na pomoc podnikateľom a živnostníkom podporilo pred časom aj Ministerstvo hospodárstva SR. Aj na základe tejto podpory Hackvirus.sk zozbieral viac ako 300 podnetov od podnikateľov a živnostníkov. “Veľmi často sa tu opakovali problémy v súvislosti so štátnou pomocou, v ktorej sa veľakrát podnikatelia nevedia zorientovať,” hovorí Juraj Gago, jeden zo zakladateľov Hackvirus.sk. “Okrem toho veľa firiem začína fungovať inak ako doteraz, komunikujú so zamestnancami, partnermi, zákazníkmi prostredníctvom online nástrojov. Preto sme sa rozhodli pripraviť pre nich platformu Digitálne doma.”

Na základe podnetov od podnikateľov a živnostníkov vytvorili IT dobrovoľníci a experti spoločne s PERRY TALENTS a Campus Cowork konkrétne riešenie. Cieľom platformy Digitálne doma je pomôcť firmám s digitálnou transformáciou a umožniť im prístup k žiadostiam či právnym dokumentom. Konkrétne to znamená, že na platforme nájdu podnikatelia zadarmo množstvo užitočných návodov z oblasti práva, marketingu či ďalších sektorov. K dispozícii sú automatizované vzory dokumentov, zmlúv ako aj žiadostí o štátnu pomoc, ktoré sú pre nich v tejto dobe kľúčové.

Pre množstvo firiem sú právne služby ťažšie dostupné, či už logisticky, časovo alebo finančne. Vďaka projektu Právo v rúškach majú podnikatelia najdôležitejšie právne vzory ľahko dostupné z domova,” hovorí Oliver Majdúch, partner advokátskej kancelárie SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.“ Zároveň, keďže štát musí na krízu reagovať veľmi rýchlo, nie všetky prijaté opatrenia sú dokonalé a zrozumiteľné pre všetkých. Preto sme pripravili „návody“ na ich použitie, vďaka ktorým sa v nich podnikatelia môžu lepšie orientovať.“

Okrem toho nájdu podnikatelia či živnostníci na platforme prístup k benefitom, nástrojom či bezplatným ponukám od množstva slovenských či zahraničných firiem, ktoré im môžu pomôcť znovu naštartovať ich podnikanie, resp. zabrániť  prepúšťaniu ich zamestnancov.

“Väčšinu týchto služieb či ponúk je možné nájsť exkluzívne iba na našej platforme a unikátne sú v tom, že všetky sú určené na pomoc podnikateľom prekonať krízu COVID-19,” hovorí Andrej Krúpa, druhý zo zakladateľov Hackvirus.sk. “Výhodou platformy Digitálne doma je aj to, že všetky firmy, ktoré sa zaregistrujú môžu medzi sebou komunikovať, radiť sa a vzájomne si odovzdávať skúsenosti.”

Spolu iniciátorom technického riešenia bola firma Campus Cowork, ktorá spolupracovala aj na predošlom riešení iniciatívy Hackvirus.sk, ktoré bolo zamerané na registráciu zdravotníckych dobrovoľníkov z radov odborníkov.

„Registrácia na platformu digitalnedoma.sk je veľmi jednoduchá. Podnikatelia, ktorí hľadajú pomoc tu vyplnia iba základné údaje – meno, priezvisko, názov spoločnosti. Tieto údaje sa prepoja s Finstatom  a zvyšné údaje o firme (ako napr. IČO, DIČ a podobne) sa automaticky doplnia. Firmy, ktoré sa chcú do pomoci zapojiť môžu poslať svoju ponuku na help@digitalnedoma.sk, dopĺňa Dušan Duffek so spoločnosti Campus Cowork.

Značky: