Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), investuje 25 mil. eur do poľskej spoločnosti Software Mind, ktorá poskytuje outsourcingové služby v oblasti vývoja softvéru.

  • Software Mind je prevádzkovou divíziou spoločnosti Ailleron, ktorá je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov. Súčasťou transakcie je vyčlenenie spoločnosti Software Mind z materskej spoločnosti Ailleron, ktoré by malo prebehnúť po schválení na mimoriadnom valnom zhromaždení.
  • Súčasťou transakcie bude odkúpenie 26,7 % podielu v Software Mind v hodnote 9 mil. eur od spoločnosti Ailleron a navýšenie kapitálu o 16 mil. eur, čo navýši celkový podiel PEF VIII na 50,2 %.

Software Mind je poľská softvérová spoločnosť založená v roku 1999. Zaoberá sa vývojom komplexných (end-to-end) softvérových riešení pre renomovaných klientov vrátane finančných a technologických lídrov podporovaných private equity fondami, ako aj jednorožcov zo Silicon Valley. Medzi klientov Software Mind patria spoločnosti pôsobiace v oblastiach fintechu, zdravotníctva a technológií v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii a Škandinávii. V domácom Poľsku spolupracuje Software Mind so štyrmi najväčšími mobilnými operátormi a ďalšími, ktorí pôsobia na zahraničných trhoch. Pod vedením pôvodného zakladateľa reprezentuje manažérsky tím vyvážený mix odhodlania, skúseností a technologickej expertízy.

Spoločnosť poskytuje svoje služby v štyroch vývojových centrách v Poľsku a v mestách Krakov, Rzeszów, Varšava a Bielsko-Biała zamestnáva celkovo 370 IT profesionálov. Software Mind vytvára so svojimi klientmi dlhodobé partnerstvá, v rámci ktorých pomáha podporovať rozširovanie dynamicky rastúcich firiem. V oblasti podpory digitálnej transformácie globálnych firiem má za sebou Software Mind výrazné výsledky, ktoré dosiahla spojením s internými R&D tímami klientov, prácou na vývoji produktov a rovnako aj na nových komunikačných kanáloch so zákazníkmi klientov.

Software Mind dosiahla v minulosti veľmi dynamický rast a to prostredníctvom získavania nových klientov a rozširovania spolupráce s už existujúcimi klientmi. Tento rast pokračuje aj v tomto roku, čo potvrdzuje rekordný počet nových klientov a silné medziročné výsledky – počas prvých deviatich mesiacov tohto roku zaznamenal Software Mind tržby 15 miliónov eur.

Dlhodobým cieľom spoločnosti je poskytovať špecializáciu v podpore rastu podnikania a to vďaka vysokej miere expertízy vo viacerých odvetviach a technológiách,“ uviedol Rafał Bator, partner Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. „Som presvedčený, že plánované zvýšenie kapitálu umožní spoločnosti Software Mind rýchlo nadobudnúť nové kompetencie a získať ďalšie trhy, vrátane add-on akvizícií. Plánujeme exponenciálny rast spoločnosti a som presvedčený, že odborné skúsenosti, ktoré sme získali našimi predošlými investíciami do firiem, kde sme aplikovali buy-and-build stratégiu ako napríklad AVG Technologies, BLStream a intive, sa nám pri tejto investícii zídu,“ dodáva.

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2 mld. eur do 146 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur.

Značky: