Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Průzkum skupiny Worldcom Public Relations Group naznačuje, že odvětví žurnalistiky čekají dlouhodobé změny

Téměř polovina (48,9 %) evropských novinářů cítí určité nebezpečí ze ztráty zaměstnání, přičemž 16 % uvádí, že toto riziko je značné, uvádí nedávný průzkum globální skupiny komunikačních agentur Worldcom Public Relations Group. Jediným českým členem skupiny je PR agentura PRAM Consulting. Realizaci průzkumu měla na starost skupina Worldcom’s Youth Group skládající se z mladých profesionálů v oblasti PR a komunikace z partnerských agentur Worldcom v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika).

Skupina Worldcom’s Youth Group čítá 32 zástupců agentur Worldcom z regionu EMEA, kteří k dokončení průzkumu pozvali novináře ze 14 zemí. Českou republiku reprezentují ve skupině dvě zástupkyně agentury PRAM Consulting. Na otázky v dotazníkovém šetření odpovídalo 454 novinářů pracujících v různých odvětvích po celé Evropě. Položené otázky se týkaly dopadu pandemie COVID-19 na jejich práci a budoucnost žurnalistiky.

Méně než třetina (32 %) novinářů se domnívá, že jejich čtenáři, diváci a posluchači si od začátku udržují velký zájem o zprávy týkající se probíhající pandemie. Zatímco v únoru a březnu, kdy se virus COVID-19 začal rychle šířit, byl zájem o informace enormní, od té doby výrazně poklesl. 22 % respondentů uvedlo, že lidé se o zprávy týkající se pandemie zajímají v závislosti na počtu případů v konkrétní zemi; pozornost publika je podle nich vyšší v době, kdy se chystá zavedení nových omezení.

Při pohledu do budoucnosti asi tři čtvrtiny (75,6 %) dotazovaných novinářů věří, že svět se nevrátí po pandemii COVID-19 do zajetých kolejí co se týče dosavadního způsobu práce. Změny v každodenním životě, které způsobila pandemie (např. práce z domova) zůstanou s největší pravděpodobností dlouhodobé, což podpoří myšlenku, že žijeme v „novém normálu“. Čeští novináři vnímají velké nejistoty, které se týkají jak budoucnosti jejich pracovního místa, tak budoucnosti jednotlivých typů médií.

Důsledkem vládních omezení a lockdownů byla digitální transformace, které se musel přizpůsobit každý průmysl, aby přežil. Žurnalistika a mediální sektory nejsou výjimkou. Téměř tři čtvrtiny (73,3 %) respondentů se domnívají, že tištěná média zasáhla kvůli pandemii zničující rána. Přestože přechod z tisku na digitál začal již dávno před pandemií, koronavirus ho výrazně urychlil. Více než 83 % novinářů vidí budoucnost žurnalistiky v online obsahu, sociálních médiích a podcastech a online video obsahu.

V reakci na tuto rychlou změnu mediálního prostředí, se mnoho respondentů snaží hledat další práci pomocí získávání nových dovedností, rozšiřování svých znalostí a vymýšlení nových způsobů, jak oslovit své publikum.  Přibližně 43 % respondentů si zvyšuje kvalifikaci v naději, že si naleznou nové zaměstnání či vyzkouší práci na volné noze.

„Chtěli jsme využít naše místní znalosti v kombinaci s mezinárodními odbornými zkušenostmi v regionu EMEA, abychom se dozvěděli více o současné situaci v oblasti žurnalistiky. Obdrželi jsme odpovědi téměř 500 novinářů, což je s ohledem na tuto dobu vysoké číslo. Průzkum je výjimečný tím, že byl zcela pod taktovkou Worldcom’s Youth Group, talentovanou skupinou mladých PR profesionálů, kteří neustále hledají cesty, jak si prohloubit znalosti o naší profesi i médiích,“ řekl Jiří Kroulík, Account Director ve společnosti Pram Consulting, který je v České republice odpovědný za program „Mladých profesionálů Worldcom“. 

Metodologie

Worldcom Public Relations Group je mezinárodní síť nezávisle vlastněných komunikačních agentur se 132 členskými agenturami ve 49 zemích na 6 kontinentech.

Průzkum byl navržen tak, aby zkoumal vliv pandemie COVID-19 na žurnalistiku v Evropě. Novináři z různých odvětví a prostředí obdrželi otázky týkající se oblastí, jak pandemie ovlivnila jejich práci a budoucnosti mediálního prostředí. Průzkum byl rozeslán novinářům ve 14 různých zemích 1. října 2020, přičemž lhůta pro přijímání odpovědí byla stanovena na 31. října 2020.

Seznam zúčastněných zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko, Jihoafrická republika, Španělsko, Spojené království. (Jihoafrická republika byla jedinou zapojenou mimoevropskou zemí.)

 

Značky: