Okrúhle výročie vzniku spoločnosti FINAMIS. Z bratislavskej pobočky, ktorá programovala finančný softvér pre rakúsku IT firmu, sa FINAMIS sformoval krok za krokom do podoby samostatného vývojára so špecializovanou produktovou ponukou a portfóliom klientov v štyroch štátoch EU. Ku klientom na česko-slovenskom trhu patria  významné banky a finančné spoločnosti. Úspechy viedli pred dvomi rokmi k akvizícii českou ARBES Technologies, ktorá FINAMIS začlenila do svojej skupiny. Ihneď začala spolupráca na transformácii ťažiskového produktu FINAMIS na produktovú vlajkovú loď celej skupiny, nanovo pod menom ARBES AMS.

História a strategický partner

FIMAMIS už dve dekády vyvíja a dodáva softvér firemnej klientele v investičnom bankovníctve, od roku 2005 aj v leasingovom segmente. Od založenia, pod názvom ex-it Slovakia, prešla  vývojom, počas ktorého menila meno aj vlastníka. Podstatné pre budovanie odbornosti a dobrého mena boli ambiciózne medzinárodné IT projekty, z ktorých treba spomenúť vývoj Brokerjet pre bankovú skupinu ERSTE Group, účasť na nasadení B2B portálu Xetra pre Wiener Börse AG.  V roku 2010 to bola zmena vlastníckej štruktúry a zmena obchodného mena na FINAMIS, ktorá otvorila priestor pre ďalšie prehlbovanie know-how a spoluprácu s klientelou rôzneho typu – s bankami, obchodníkmi  s cennými papiermi, správcovskými a investičnými spoločnosťami, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Nový míľnik predstavuje rok 2018, kedy sa majoritným vlastníkom FINAMIS stáva česká ARBES Technologies, a.s. Riaditeľ ARBES Technologies,  Michal Houštecký, konkretizuje cieľ  akvizície nasledovne: „Společné působení vytváří historicky nejsilnější tým více než stovky odborníků pro dodávky kvalitního řešení a koncentraci byznys znalostí v oblasti českých a slovenských finančních trhů.“ Skupina dnes celkovo obsluhuje viac ako 30 významných klientov v 5 krajinách a zamestnáva stovku odborníkov pre kapitálové trhy a investičné bankovníctvo.

Vývoj aplikácií pre odvetvie lízingu predstavuje druhý pilier spoločnosti. V rámci programátorského tímu ide o flexibilnú, samostatne operujúcu skupinu. Vývoj lízingových aplikácií a ich podpora u klientov, trvá od roku 2005.

Úspešný príbeh FINAMIS, schopnosť inovácie produktov, kvalitní spolupracovníci a spokojní klienti predstavujú sľubné vyhliadky na rast a stabilitu aj do ďalšieho obdobia. „Vo FINAMIS sme sa vždy snažili budovať rovnocenné, dlhodobé a spokojné obchodné partnerstvá. V roku, keď si pripomíname 20 rokov vzniku, sa chcem poďakovať za spoluprácu všetkým kolegom a našim klientom za dôveru a priazeň,“ dodáva Vladimír Karásek, zakladateľ a výkonný riaditeľ FINAMIS.

Značky: