Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prestížny NIKON KALENDÁR 2019 vyšiel v už desiatom vydaní a prispel nadácii Národ deťom na projekt 1000 statočných na financovanie optimalizujúcich štúdií v odbore detskej onkológie a hematológie.

Dňa 12. 12. 2018 prebehlo vyhlásenie výsledkov 10. ročníka fotografickej súťaže NIKON KALENDÁR – moja srdcová záležitosť. Súťaž na tému „Na svete nie sú najkrajšie veci, ale okamihy“, ktorú si pre tento ročník súťaže Nikon vypožičal od českého velikána Karla Čapka prebiehala od 1. augusta do 15. októbra 2018 na webových stránkach www.nikon-kalendar.cz. Odborná porota na čele s predsedom pánom Stanislavom Pokorným, členom Asociácie profesionálnych fotografov ČR a kurátorom Nikon Photo Gallery, vybrala z celkového počtu 1406 prihlásených fotografií päťdesiat semifinálových. Medzi nimi bolo aj dvanásť fotografií, ktoré ozdobili vydanie prestížneho NIKON KALENDÁRa pre rok 2019.

Večerom v útulných priestoroch Nikon Photo Gallery sprevádzal už po tretíkrát Peter Horký, moderátor, režisér, cestovateľ, polárnik a tiež jeden z členov čestnej poroty tohto ročníka. Kalendár pokrstili prof. MUDr. Ján Starý a Agnes Miksch. Po krste nasledoval predaj víťazných fotografií z kalendára pre rok 2019, ale aj ďalších semifinálových fotografií, prítomným hosťom.

Celkovo sa  priebehu slávnostného večera vydražilo 72 000 Kč (cca 2790 eur). Spoločnosť Nikon CEE GmbH navyše venovala nadácii Národ deťom na projekt 1000 statočných finančný dar vo výške 100 000 Kč (3875 eur).

Fotografie bude možné tiež zakúpiť prostredníctvom stránok www.nikon-kalendar.cz. Cena jednej fotografie je 2 500 Kč (cca 97 eur). Výťažok z predaja fotografií tento rok pomôže hrdinskému projektu 1000 statočných, ktorý je súčasťou nadácie Národ deťom a bude slúžiť na financovanie optimalizujúcich štúdií v odbore detskej onkológie a hematológie. Nadácia Národ deťom sa po celú dobu svojej existencie, teda od roku 1990, kedy vznikla ako jedna z prvých nadácií na území vtedajšieho Československa, snaží svojimi nadačnými príspevkami skvalitniť starostlivosť o detských pacientov Kliniky detskej hematológie a onkológie 2. lekárskej fakulty UK a FN Motol. Ide predovšetkým o nákup zdravotníckej techniky, liekov, ale aj financovanie výskumu liečby onkologického ochorenia.

Autormi 12 víťazných fotografií v kalendári pre rok 2019 sú: Markéta Butalová (Pri jazere), Mia Feres (Tieňohra), Jaroslav Hora (Na postriežke), Miloš Nejezchleb (Warm-up), Vojtěch Herout (Osvietený), Lucie Šiprová (Šantenie), Eva Sigmundová (Vlastnou cestou), Věra Smolíková (Ráno na lúke), Karolína Vučka (V palmovom háji), Tomáš Tisoň (Vo vlnách), Lucie Drlíková (How you see yourself), Ľuboš Paukeje (Svetelná show v Dubaji).

Absolútnym víťazom súťaže sa stal Miloš Nejezchleb s fotografiou „Warm-up“. Od spoločnosti Nikon získal šek na nákup produktov tejto značky v hodnote 50 000 Kč (viac ako 1935 eur). Prekvapením aj pre samotnú porotu bola skutočnosť, že Miloš Nejezchleb vyhral túto súťaž už po druhýkrát. V minulom roku ju najviac zaujala jeho fotografia „Consumer society“.

„Jubilejný desiaty ročník súťaže NIKON KALENDÁR potvrdil neustále stúpajúcu úroveň prihlásených fotografií a mnohých už v súťaži známych autorov. Aj keď sa v tomto ročníku zišlo menej fotografií, než v rokoch minulých, bola účasť autorov a kvalita prihlásených fotografií hodná vyhlásenej témy– Na svete nie sú najkrajšie veci, ale okamihy. Priebeh súťaže a jej výsledky potvrdili, že menej znamená niekedy podstatne viac“, zhodnotil priebeh tohto ročníka predseda poroty a kurátor Nikon Photo Gallery pán Stanislav Pokorný.

Vyhlásením výsledkov začala v Nikon Photo Gallery výstava semifinálových fotografií, ktorá potrvá do 20. januára 2018. Galéria je otvorená pre verejnosť na adrese Újezd 19, Praha 1 – Malá Strana vždy od utorka do nedele medzi 12. a 19. hodinou. Vstupné do galérie je zadarmo.

Do súťaže NIKON KALENDÁR 2019 sa tento rok prihlásilo celkovo 588 súťažiacich, ktorí zaslali 1406 fotografií. Najmladší účastník mal 14 rokov a najstarší úctyhodných 88 rokov. Najčastejšie využívaným modelom fotoaparátu, ktorým vznikali súťažné fotografie bola vynikajúca FX zrkadlovka NIKON D750.

Viac o projekte „NIKON KALENDÁR – moja srdcová záležitosť“ nájdete na www.nikon-kalendar.cz.

Značky: