Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji, zabezpečovaná od 15. novembra 2021 novým dopravcom ARRIVA Mobility Solutions, je po počiatočných problémoch stabilizovaná. Bratislavský samosprávny kraj výpadky spojov cestujúcim kompenzoval bezplatným cestovaním v mesiacoch január a február 2022.

V ďalšej fáze prichádzajú kompenzácie pre cestujúcich so zakúpenými električenkami – predplatnými cestovnými lístkami (PCL).  V období od 31. mája 2022 do konca roka 2022 im budú automaticky vygenerované bezplatné bonusové predplatné cestovné lístky. 

Nárok na kompenzáciu v podobe bonusovej električenky majú pravidelní cestujúci, ktorí mali platnú električenku s aspoň jednou regionálnou zónou v termíne od 15. novembra 2021 do 28. februára 2022.

Výška bonusu je odvodená od typu PCL v kompenzovanom období

Cestujúci, ktorí mali zakúpenú električenku /PCL v termíne od 15. 11. 2021 do 31. 01. 2022
s platnosťou:

30 dní              – získajú bonus 30 dní

90 dní              – získajú bonus 30 dní

365 dní            – získajú bonus 2 x 30 dní

Cestujúci, ktorí mali zakúpenú električenku /PCL v termíne od 01. 02. do 28. 02. 2022 s platnosťou:

30 dní – získajú bonus 30 dní (neplatí pre ten istý, ktorý bol platný v termíne od 15.11. – 31.01.2022)

90 dní – získajú bonus 30 dní

365 dní – získajú bonus 30 dní

Ak si cestujúci kupuje električenku:

na bezkontaktnú čipovú kartu (dopravnú kartu), bonusová električenka sa mu automaticky vygeneruje po nákupe novej električenky, vykonanom kedykoľvek v termíne od 31. 05. 2022 do konca roka 2022. Zónová platnosť na bonusovej električenke bude rovnaká, ako na posledne zakúpenej.

Držiteľom ročnej električenky, ktorej  platnosť končí až po uvedenom termíne kompenzácií, sa bonus  vygeneruje automaticky, nie až pri kúpe ďalšej električenky.

prostredníctvom aplikácie IDS BK, dôjde k predĺženiu aktuálnej električenky automaticky bez potreby zakúpenia novej električenky. Ak užívateľ v čase spustenia akcie nebude disponovať platnou električenkou, v deň spustenia akcie mu bude vygenerovaná električenka, na ktorú má nárok v zmysle kompenzácie.

Pripísal sa mi bonus? Overíte si to jednoducho  

O bonusovom predĺžení budú zákazníci informovaní emailom.

Užívatelia dopravných kariet si môžu aktuálny stav pozrieť aj v eshope IDS BK (https://eshop.idsbk.sk) alebo v  eshopoch dopravcov.  

Užívatelia aplikácie IDS BK uvidia bonusovú električenku priamo v aplikácii.

Bonusové električenky / PCL sa generujú automaticky a len raz pre každého cestujúceho s nárokom na kompenzáciu vo forme bonusu. Výber iného termínu platnosti bezplatného bonusu nie je možný.

Iným spôsobom nie je možné vybaviť bonusovú električenku ani na predajných miestach dopravcov, systém generovania prebieha automaticky pri nákupe novej električenky. Predajca nemá možnosť urobiť úpravu pri generovaní bonusu.

Všetky podnety a pomoc cestujúcim vybavuje Bratislavská integrovaná doprava (BID). V prípade potreby odporúčame cestujúcim obrátiť sa na Infocentrum IDS BK e-mailom na adresu: info@idsbk.sk alebo telefonicky:  0948 102 102.

Značky: