Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenské firmy, ktorých projekty získali označenie Seal of Excellence (tzv. pečať výnimočnosti), sa budú môcť uchádzať o podporu z eurofondov.

Rozdeliť si budú môcť 25 miliónov eur, pričom o prostriedky môžu žiadať aj firmy z Bratislavského samosprávneho kraja. S realokáciou sumy  na tieto projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra súhlasilo Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán. Následne rezorty hospodárstva a dopravy  vyrokovali so zástupcami Európskej komisie možnosť použiť financie aj pre bratislavský kraj. „Som veľmi rád, že sa podarilo zabezpečiť financovanie týchto inovatívnych a kvalitných projektov, ktoré ministerstvo hospodárstva dlhodobo podporuje. Rezort hospodárstva už pracuje na zmene potrebnej legislatívy a samotnej výzve tak, aby mohla byť vyhlásená v budúcom roku,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.

Podpora inovatívnych projektov môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska, keďže môžu priniesť zásadné inovácie, a to aj z globálneho hľadiska, vysvetlil  vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. „Projekty, ktoré obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii, si zaslúžia podporu. Uviesť inovácie na trh nie je jednoduché a vyžaduje si to nielen odvahu, ale aj financie,“ zdôraznil. Práve takéto projekty môžu prispieť  k vytváraniu sofistikovaných pracovných miesta a k rozvoju vedy, výskumu a inteligentného priemyslu na Slovensku.

Projekty s tzv. pečaťou výnimočnosti majú vysoké hodnotenie expertami EK v rámci schémy EIC Accelerator (Akcelerátor Európskej rady pre inovácie v programe Horizont 2020). V súčasnosti má takéto označenie 28 projektov zo Slovenska. Ide o projekty, ktoré priamo prispievajú k dosahovaniu cieľov Green Deal a/alebo Digital Europe.

Značky: