Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prieskum vzdelávacej inštitúcie Mini Tech MBA for Women ukázal, aké dôležité je investovať čo i len do jedného vzdelávacieho kurzu bez ohľadu na vek či stav. Okrem nových poznatkov si absolventky odnášajú aj vyššiu mzdu, sú atraktívnejšie na trhu práce alebo získavajú väčší rešpekt u kolegov. Vzdelávanie zároveň prináša novú motiváciu do pracovného života a otvára nové možnosti.

O vzdelávaní, či dokonca celoživotnom vzdelávaní sa hovorí ako o dobrej investícii. Keď však stojíme pred rozhodnutím zaplatiť stovky eur za niekoľko dní kurzu bez priamej vyhliadky na zmenu k lepšiemu, veľa ľudí od rozhodnutia ustúpi. Potvrdzuje to aj prieskum pre Štátny inštitút odborného vzdelávania z roku 2019, podľa ktorého sa po ukončení školy ďalej nevzdeláva takmer polovica opýtaných. Pritom kariérny rast alebo získanie novej práce by bolo motiváciou ďalej sa vzdelávať pre 44,1 percenta respondentov.

Vzdelávanie – investícia s návratnosťou?

Mini Tech MBA for Women sa rozhodol ukázať pozitívne dopady vzdelávania v číslach: „Chceli sme dať záujemkyniam o vzdelávanie štatistické dôkazy, kam ich môže posunúť čo len jediná aktivita, jeden kurz a namotivovať ich,“ vysvetľuje riaditeľka organizácie Mirka Uhnak. Dodáva, že v priemere až 45 percent absolventiek hlási kariérny rast priamo alebo nepriamo spojený so vzdelávacím programom.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že kariérna zmena prichádza relatívne rýchlo po jeho ukončení. Z absolventiek, ktoré ukončili program len nedávno – v januári 2020, oznámila viac než tretina posun.

Priamoúmerne k vyššej mzde

V Mini Tech MBA for Women skúmali aj najpálčivejšiu tému – či môže investícia do vzdelania byť skutočnou investíciou, teda priniesť finančnú návratnosť a nakoniec zisk. Hovorí sa, že vzdelávanie sa oplatí vtedy, ak sa vráti jeho cena do dvoch rokov. Mirka Uhnak potvrdzuje, že k tomu dochádza: „Takéto prípady máme veľmi často. Pri vzdelávaní je teda dôležité nepozerať sa na cenu kurzu, ale vidieť to v širších súvislostiach. Mzdy narástli našim absolventkám celoplošne o 12,6 percent, čo považujem za slušné medziročné zvýšenie, no máme aj prípady so 40 a viac percentným navýšením,“ hovorí Uhnak.

Vedomosti a viac rešpektu

Nové poznatky pomáhajú budovať aj profesionálne sebavedomie, ktoré sa síce nedá vyčísliť, no každá absolventka si ho odnáša zo sebou. Špecificky ženy pracujúce v oblasti informačných technológií narážajú na predsudky kolegov. Och lepšia orientácia v IT vďaka kurzu Mini Tech MBA for Women viedla aj k väčšej úcte zo strany kolegov (21 %) či pozitívnejšiemu hodnoteniu od šéfa alebo šéfky (21 %).

Svetlé zajtrajšky pre všetky ženy

Veľmi dôležitou súčasťou sebarozvoja a vzdelávania u žien je podľa Mirky Uhnak rozšírenie možností a horizontov. „Slovenské ženy si príliš neveria, keď príde na kariérne otázky. Často sú blokované či už samy sebou alebo spoločnosťou, aby mysleli vo väčšom. Preto je pre mňa osobne najdôležitejší práve výsledok, ktorý hovorí o tom, že ich kariérne ciele narástli a trúfajú si na väčšie kariérne výzvy. A toto platí pre 75 percent našich absolventiek,“ dodáva riaditeľka Mini Tech MBA for Women.

Nedávne obdobie pandémie COVID-19 prinieslo nový štandard v oblasti vzdelávania –posilnilo online formy. Vďaka tomuto posunu za kvalitnými programami už nemusíte cestovať do veľkých miest. „Chceme, aby benefity rastu a vzdelávania, lepšej kariéry mali ženy po celom Slovensku, a preto otvárame náš program od septembra aj v dobre pripravenej online podobe. Máme za sebou prvú stovku absolventiek s pozitívnymi dopadmi na ich životy a chceme mať na Slovensku viac sebavedomých a úspešných profesionálok,“ uzatvára Uhnak.

Z prieskumu Mini Tech MBA vyplýva, že vzdelávanie či už popri práci, na materskej alebo počas kariérnej pauzy môže priniesť nielen lepšiu pozíciu či zvýšenie platu. Otvára aj dvere k osobnostnému rozvoju, profesionálnejšej komunikácii. No najmä umožňuje uvažovať o svojej kariére v iných rozmeroch.

Značky: