Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Technologická firma Kemp oznámila akvizíciu českej spoločnosti Flowmon Networks, ktorá sa venuje zaisťovaniu výkonu a bezpečnosti počítačových sietí.

Kemp akvizíciou dopĺňa svoje portfólio technológií pre dostupnosť aplikácií a bezpečnosť služieb o technológie Flowmonu pre hlbokú viditeľnosť do siete a automatizovanú reakciu na bezpečnostné incidenty. Vďaka tomuto spojeniu získajú sieťové (NetOps) a bezpečnostné (SecOps) tímy komplexný nástroj pre včasnú detekciu pokročilých hrozieb a sieťových anomálií spolu s odporúčaním nápravných opatrení.

Je skvelé, že môžeme pridať Flowmon do rodiny Kemp a zvýšiť tak hodnotu, ktorú zákazníkom ponúkame v oblasti zabezpečenia infraštruktúry, sieťovej viditeľnosti a automatizovaných reakcií na incidenty,“ uviedol Ray Downes, výkonných riaditeľ spoločnosti Kemp Technologies. „Rozšírením nášho portfólia o Flowmon dávame našim zákazníkom ideálnu kombináciu sieťovej analýzy, proaktívnej detekcie hrozieb a rozloženia záťaže pre zaistenie optimálnej a neprerušovanej používateľskej aj aplikačnej skúsenosti,“ dodal.

Flowmon bol založený v roku 2007 v Brne ako univerzitný spin-off. Firme sa podarilo preraziť na medzinárodnom trhu so svojimi technológiami pre zaistenie výkonu a bezpečnosti počítačových sietí. Jej obchodný kanál dnes siaha do viac ako 40 krajín a medzi viac ako 1200 jej zákazníkov patria napríklad Aegon, Sega, Tiete, Raiffeisenbank, Kia Motors, KBC a Orange. Flowmon tiež ako jedna z mála českých firiem figuruje v prehľadoch a hodnoteniach globálnej analytickej firmy Gartner.

Technológie Flowmon využívajú strojové učenie pre analýzu správania v sieti a detekciu anomálií. Tieto nástroje dokážu odhaľovať aj tie najmenšie prejavy škodlivého správania skôr, než negatívne ovplyvnia prevádzku firmy. Spojením s Kemp technológiami pre frontend proxy, load balancing a aplikačný firewalling vzniká úzko integrovaný proces spätnej väzby a riešenia udalostí, ktorý poskytuje nielen presný náhľad do diania v sieti, ale rieši tiež hlavnú príčinu problémov vedúcich k výpadkom a spomaľovaniu aplikácií.

Naším cieľom je pomáhať NetSecOps tímom so správou a zabezpečením ich sieťovej infraštruktúry. Spojenie so spoločnosťou Kemp je skvelá príležitosť, ako priblížiť naše riešenie ďalším zákazníkom po celom svete,“ hovorí Jiří Tobola, výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ Flowmon Networks. „Používatelia dnes pristupujú k službám odkiaľkoľvek. Aplikácie sú čoraz distribuovanejšie a využívanie privátneho či verejného cloudu bežnejšie. Veríme, že prepojenie oboch riešení pomôže zákazníkom ešte lepšie odhaľovať bezpečnostné hrozby v ich sieti a zaistí im dostupnosť a funkčnosť kľúčových systémov.“

Sieť je dnes pre prevádzku a sprístupnenie softvérových aplikácií nevyhnutná a zároveň slúži ako hlavný zdroj pravdy pri hľadaní príčin problémov a detekciu sofistikovaných počítačových útokov. Kemp sa špecializuje na optimalizáciu takzvanej aplikačnej skúsenosti (AX) používateľov. Riešenia Kemp umožňujú inteligentne riadiť prevádzku, autentizáciu a inline mitigáciu útokov na aplikácie. Po celom svete má spoločnosť viac ako sto tisíc inštalácií. Integrácia s nástrojmi Flowmon pre monitorovanie a diagnostiku výkonu siete (NPMD) a detekciu a reakciu na hrozby (NDR) vytvára most medzi sieťou a aplikáciami a dáva tak sieťovým a bezpečnostným tímom plnú kontrolu nad aplikačnými skúsenosťami používateľov.

Video, kde Jiří Tobola z Flowmonu a Ray Downes z Kempu opisujú akvizíciu je k nahliadnutiu tu.

Rolu escrow agenta a poskytovateľa custody služieb pre vysporiadanie tejto transakcie zastávala Československá obchodná banka.

Značky: