Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť má aktuálne najväčšiu flotilu CNG kamiónov v strednej Európe.

Ani v pokrízovom čase neupúšťa jedna z najúspešnejších regionálnych firiem, Kofola ČeskoSlovensko, zo svojich dlhodobých plánov. „Aj keď bolo nutné niektoré väčšie investičné projekty pozastaviť alebo odložiť, v tých, ktoré súvisia s našimi dlhodobými udržateľnými cieľmi, sme sa rozhodli pokračovať,“ uviedol Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola. „Mojím veľkým cieľom je dostať udržateľné uvažovanie do každodenného chodu firmy, do každého jednotlivého rozhodnutia – od obmedzenia jednorazových mliečok do kávy v kanceláriách až po ochranu vodných zdrojov v našich regiónoch. A verím, že len dlhodobá kontinuita v týchto snahách a postupné krôčiky prinesú trvalé výsledky.“

Podnikanie s rešpektom k prírode

Len začiatkom leta sa podarilo Kofole získať certifikáciu BIO lokality pre voľný zber bylín pre Rajeckú dolinu, odkiaľ pochádza jej pramenitá voda Rajec a kde si pestuje vlastné bylinky do nápojov a chová včely. Zároveň sa usiluje o zachovanie vody v prírode a neustále znižuje množstvo vody potrebnej na výrobu jedného litra nápojov.

Udržateľné iniciatívy sa ale dotýkajú celého životného cyklu výrobkov Kofoly. Teda nielen surovín, z ktorých vznikajú nápoje, ale aj technológií výroby a spôsobu dopravy. „Znižujeme uhlíkovú stopu nášho podnikania tak, aby sme do roku 2030 dosiahli uhlíkovú neutralitu. Preferujeme využívanie zelenej elektriny, pričom na Slovensku už dosahuje jej podiel 100 %. Obmedzujeme tiež spotrebu paliva pri doprave. Časť uhlíkovej stopy, ktorú nedokážeme zredukovať, plánujeme kompenzovať výsadbou stromov a ďalšími zelenými opatreniami,“ vysvetľuje prístup Kofoly Jannis Samaras. Kofola má aktuálne najväčšiu flotilu kamiónov poháňaných stlačeným zemným plynom (CNG) v strednej Európe a postupne ju rozširuje, tento rok o ďalších 8 automobilov na celkovo 34 vozidiel. V porovnaní s bežnými kamiónmi je uhlíková stopa tých s CNG pohonom o štvrtinu nižšia. V českom Krnove, kde stojí jeden z výrobných závodov spoločnosti, Kofola prevádzkuje aj vlastnú CNG čerpaciu stanicu, ktorú otvorila aj pre verejnosť.

Hľadanie najlepšieho možného obalu

Kofola patrí medzi kľúčových výrobcov nápojov v strednej Európe a v adriatickom regióne. Preto venuje mimoriadnu pozornosť aj ekologickým vlastnostiam nápojových obalov. V spolupráci s organizáciou CI2 analyzovala uhlíkovú stopu jednotlivých obalov.

„Vyšlo nám, že z pohľadu uhlíkovej stopy je najšetrnejší nerezový sud (KEG). Čapované nápoje dlhodobo rozvíjame, ale aby sme už teraz ušetrili zbytočný obal na ďalších vhodných miestach, rozhodli sme sa prísť s novinkou v podobe pramenitej vody Rajec bez obalu. Vďaka tomu môžeme nielen na festivaloch, bežeckých pretekoch, ale napríklad aj v našich UGO Salateriách a Freshbaroch v celom regióne ponúknuť alternatívu k balenej vode.“

Kofola začala využívať aj fľaše z recyklovaného plastu (rPETu). Vlani znovu oživila a uviedla na slovenský trh minerálnu vodu Kláštorná Kalcia v 50 % rPET, tento rok ju rozšírila do Česka a povýšila na 100 % rPET. „Ide o prvú československú vodu balenú do tohto typu obalu, ktorej sme predali už 11 miliónov kusov,“ potvrdzuje úspešný launch Jannis Samaras a dodáva: „Usilujeme sa o to, aby všetky naše jednorazové obaly boli do roku 2025 plne recyklovateľné či kompostovateľné a nevznikal tak zbytočný odpad. Kde to možné nie je, tam razíme myšlienku cirkulárnej ekonomiky,“ uzatvára Samaras.

Značky: