Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V čase, keď sa na klimatickej konferencii OSN (COP26) schádzajú lídri krajín celého sveta, skracuje spoločnosť Mastercard termín dosiahnutia vlastnej uhlíkovej neutrality o celú dekádu – z roku 2050 na rok 2040. Mastercard tiež zavádza svoje udržateľné riešenia medzi ďalších klientov v Európe a Latinskej Amerike po tom, čo sa finančné inštitúcie, ako napríklad Banco de Costa Rica, ekko, Gránit Bank či Sberbank, rozhodli využívať uhlíkovú kalkulačku Mastercard Carbon Calculator.

V rámci svojej stratégie dosiahnutia uhlíkovej neutrality, sa spoločnosť Mastercard už predtým zaviazala naplniť vedecky podložené ciele znižovania emisií skleníkových plynov, nastavené v súlade s programom United Nations Business Ambition, ktorý OSN vytvorila pre komerčný sektor. Cieľom programu je prispieť k udržaniu rastu priemernej globálnej teploty najviac o 1,5 °C. Spoločnosť Mastercard previedla už v roku 2018 všetky svoje prevádzkové činnosti výhradne na elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Stratégia znižovania emisií sa preto teraz zameriava predovšetkým na redukciu uhlíkovej stopy v rámci hodnotového reťazca, vrátane emisií v okruhoch 1, 2 a 3.

Za zapojenie dodávateľov získava Mastercard od organizácie CDP (predtým Carbon Disclosure Project) od roku 2018 hodnotenie stupňom „A“. Mastercard je takisto účastníkom iniciatívy 1.5 °C Supply Chain Leaders Initiative. Tá dodávateľom všetkých veľkostí poskytuje zdroje a nástroje, ktoré im slúžia na meranie emisií skleníkových plynov a na určovanie stratégií ochrany klímy prostredníctvom stránok SME Climate Hub.

Využitím svojho inovačného laboratória pre udržateľnosť, Sustainability Innovation Lab, chce Mastercard presadzovať hmatateľnú zmenu správania medzi 2,9 miliardami držiteľov platobných kariet Mastercard na celom svete. Sem patrí aj podpora bánk pri ponuke vhodných digitálnych nástrojov spotrebiteľom, napríklad uhlíkovej kalkulačky spoločnosti Mastercard. Tá zjednodušuje rozhodovanie v súlade s potrebami ochrany klímy. Ďalším príkladom je vydávanie kariet z udržateľnejších materiálov.

Riešenie globálnej klimatickej krízy si vyžaduje účasť každého z nás – a veľké firmy v tomto ohľade zohrávajú zásadnú úlohu. Preto si posúvame vlastnú latku vyššie a skracujeme termín dosiahnutia uhlíkovej neutrality. Zároveň využívame svoje technológie a celosvetovú sieť na to, aby sme podporovali kolektívne úsilie o vytvorenie udržateľnej digitálnej ekonomiky,“ uviedol Michael Miebach, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard.

Výber udržateľných možností

V nedávnom prieskume spoločnosti Mastercard uviedlo 85 % respondentov z celého sveta, že sú ochotní v roku 2021 zmeniť vlastné správanie, aby prispeli k riešeniu klimatickej krízy a problému udržateľnosti. Nové výskumy navyše ukazujú, že sa spoločnosť nachádza v bode obratu, čo sa týka ponuky aj dopytu po možnostiach udržateľného správania.

S pomocou svojej uhlíkovej kalkulačky prispieva spoločnosť Mastercard k vzdelávaniu spotrebiteľov o dopadoch ich nákupných rozhodnutí na životné prostredie. Kalkulačka Mastercard Carbon Calculator vznikla v spolupráci so švédskou fintechovou spoločnosťou Doconomy. Spoločnosť Mastercard zaviedla uhlíkovú kalkulačku vo svojej globálnej sieti už na začiatku roka a teraz ju preberajú jej bankoví partneri – tradičné finančné inštitúcie aj nastupujúce fintechové spoločnosti na celom svete. Sú medzi nimi finančné domy ako Banco de Costa Rica, ekko, Gránit Bank alebo Sberbank. V spolupráci so spoločnosťou Mastercard vytvárajú jednotliví partneri ponuky pre svojich klientov. Tieto ponuky je možné ďalej rozširovať o ľahko zrozumiteľné ekvivalenty (ako je napríklad počet stromov potrebných na pohltenie zodpovedajúceho množstva CO2), o možnosti poskytovania finančných darov na podporu obnovy lesných porastov, alebo o rady, ako sa správať udržateľnejším spôsobom.

Pre Doconomy je cťou spolupracovať so spoločnosťou Mastercard a spoločne rozvíjať metodológiu indexu Åland, využívaného našou uhlíkovou kalkulačkou. Okrem toho vzájomne spolupracujeme aj v rámci inovačného laboratória pre udržateľnosť. Vytvárame tak pevný základ pre ostatných, aby mohli zmysluplne prispievať k ochrane klímy. Spoločnosť Mastercard vo svojom odbore naďalej udáva smer,“ povedal Mathias Wikström, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Doconomy.

Veľmi dobre sa rozbieha aj program udržateľných kariet spoločnosti Mastercard. Platobné karty vyrobené s použitím udržateľných materiálov vydáva už 148 finančných inštitúcií v 46 krajinách, medzi nimi napríklad aj HSBC alebo Banco Santander. Snahou je pri výrobe platobných kariet znižovať podiel nových plastov. Spoločnosť Mastercard navyše nedávno predstavila aj nové označenie, prvé svojho druhu, ktoré slúži na odlíšenie kariet vyrobených udržateľnejším spôsobom s využitím recyklovateľných nebo recyklovaných materiálov, materiálov prírodného pôvodu, materiálov bez obsahu chlóru či materiálov pôvodom z plastového odpadu odstráneného z morí.

V rámci koalície Priceless Planet Coalition ponúka spoločnosť Mastercard spolu so sieťou svojich partnerov spotrebiteľom možnosti, ako ľahko prispieť k obnove lesných porastov. S cieľom vysadiť na celom svete sto miliónov stromov spája koalícia viac ako osemdesiat firiem a prevádzkuje niekoľko kampaní medzi spotrebiteľmi na rôznych trhoch, aby pre svoj projekt získala potrebnú finančnú podporu. Partneri koalície, ktorí sa priamo venujú ochrane a obnove životného prostredia – Conservation International a World Resources Institute – už vo významných lokalitách zahájili svoje projekty.

Konferencia COP26 je nesmierne významná tým, že sa na nej stretávajú predstavitelia krajín z celého sveta. Ešte dôležitejšie je však to, čo sa bude diať po nej. A firmy môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu, ak posilnia svoje záväzky a vypočujú volanie spotrebiteľov po zelenších produktoch a riešeniach. Potrebujeme odvážne záväzky a ešte odvážnejšie činy. To, čo spoločnosť Mastercard robí spolu so svojimi partnermi v rámci koalície Priceless Planet Coalition a s uhlíkovou kalkulačkou, umožní aktívne prispievať k zmierňovaniu klimatickej zmeny ešte väčšiemu počtu spotrebiteľov,“ povedal Todd Stern, bývalý špeciálny vyslanec pre klimatickú zmenu a hlavný vyjednávač USA pre Parížsku dohodu z roku 2015, ktorý teraz pôsobí ako poradca koalície Priceless Planet Coalition.

Aby spoločnosť Mastercard urýchlila napĺňanie svojich cieľov udržateľnosti, zmenila svoj model odmeňovania výkonných riaditeľov a naviazala ho na plnenie troch priorít v oblasti ESG, vrátane dosiahnutia prevádzkovej uhlíkovej neutrality. Spoločnosť Mastercard už v roku 2020 dosiahla viditeľný pokrok v napĺňaní svojich vedecky podložených cieľov, vrátane znižovania emisií skleníkových plynov v okruhoch 1 a 2 o 44 percent a v okruhu 3 o 57 percent, v porovnaní s hodnotami z roku 2016. Za to získala uznanie na nedávnej klimatickej konferencii Climate Leadership Conference v podobe ocenenia za vedúcu úlohu v dodávateľskom reťazci, Supply Chain Leadership.

Značky: