Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stojíme na prahu novej epochy, v ktorej budú mať čoraz väčší vplyv na chod spoločnosti systémy využívajúce umelú inteligenciu (AI). Otázkami jej fungovania v prospech ľudstva aj rizikami sa bude zaoberať novozaložená Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej členov vymenovala podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová. Komisia vznikla ako nezávislý, odborný a poradný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Schopnosť umelej inteligencie zlepšovať ľudské rozhodovanie je pre naše životy čoraz dôležitejšia a do budúcna bude predstavovať jeden z kľúčových faktorov pre ďalší hospodársky rast,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. Nástroje využívajúce AI dnes pomáhajú nielen pri navigácii, triedení elektronickej pošty alebo prešetrení poistnej udalosti, ale napríklad tiež pri včasnej a správnej diagnostike vážnych ochorení. Vývoj a čoraz širšie nasadzovanie umelej inteligencie však so sebou prináša aj množstvo otázok. Tie sa okrem technickej roviny týkajú tiež jej spoločenských a etických dopadov, napríklad na ľudské práva a hodnoty.

Novovymenovaná komisia pre umelú inteligenciu bude mať 25 členov, z ktorých viacerí sa nominovali na základe oslovenia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI alebo členov medzirezortnej pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska. V tej sú zastúpené všetky ministerstvá ako aj odborná verejnosť. Založenie komisie vychádza z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Medzi úlohy nového poradného orgánu MIRRI SR bude patriť posudzovanie etických otázok a otázok regulačného rámca, ktoré vznikajú pri vývoji, nasadzovaní a využívaní technológií umelej inteligencie, ale aj príprava stanovísk k právnym predpisom v oblasti etických aspektov umelej inteligencie. Uvedená komisia sa môže vyjadrovať k návrhom zákonov na národnej úrovni ci legislatívnym aktom na medzinárodnej úrovni. Zároveň môže komentovať dianie v tejto oblasti vo svete.

Medzi členmi komisie sú odborníci z oblasti práva, informačných a komunikačných technológií, matematiky, filozofie ale aj teológie, či zdravotníctva. Členstvo v stálej komisii je čestné, pričom funkčné obdobie člena je päť rokov.

„Veľmi si vážim záujem a ochotu odborníkov venovať svoj čas a expertízu v tejto oblasti, ktorá je významná  pre úspešnú budúcnosť Slovenska. Verím, že stála komisia pomôže Slovensku vysporiadať sa s kľúčovými otázkami umelej inteligencie, ktorá už teraz ovplyvňuje naše každodenné životy,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Značky: