Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie informačných technológií verejnej správy (ITVS). Ak chcete pomôcť spraviť zo Slovenska digitálnu krajinu, prihláste sa do 10. decembra 2021.

Generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy riadi a buduje kvalitné a transparentné štátne IT. Usmerňuje a schvaľuje koncepciu rozvoja IT, koordinuje prípravu legislatívy pre oblasť informatizácie, koordinuje budovanie IT systémov na národnej
i medzinárodnej úrovni. Nesie zodpovednosť za vedenie niekoľko desiatok odborníkov
na eGovernment, strategické a projektové riadenie, IT architektúru, dátových kurátorov, ale aj za dodržiavanie štandardov v informačných systémoch verejnej správy.

„Na pozíciu generálneho riaditeľa hľadáme senior manažéra s profesionálnym a etickým prístupom, ktorý sa orientuje v prostredí eGovernmentu a má rešpekt v IT komunite. Aj touto cestou by som chcel povzbudiť šikovných manažérov, aby využili túto profesionálnu výzvu a prispeli k budovaniu Slovenska ako proaktívneho digitálneho štátu, hovorí Ján Hargaš, štátny tajomník MIRRI.

„Hľadáme lídra, ktorý ma vôľu nastaviť digitálne služby štátu tak, aby boli porovnateľné s komerčnými, ktorý nám napomôže sprístupniť služby v mobile pre občanov. Je pre nás kľúčové, aby sme našli človeka, ktorý efektívne nastaví riešenia životných situácií tak, aby sme občanom uľahčili každodenný život. Generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy nesie zodpovednosť za koordináciu portfólia vo finančnom rozsahu až 500 miliónov eur ročne a taktiež dohliada na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na štátne IT, ako to robíme už dnes,“ dodal Ján Hargaš.

Kandidát na túto pozíciu musí mať minimálne 5 rokov praxe v oblasti IT a rovnako aspoň 5 ročnú prax v riadiacej funkcii. Taktiež sa od kandidáta očakáva výborné analytické, koncepčné a strategické myslenie, zároveň excelentná znalosť IT prostredia a osobnostný kredit v tejto komunite. Výsledný plat závisí od skúseností kandidáta a je porovnateľný s ohodnotením vrcholových manažérov v súkromnom sektore.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné poslať do 10. decembra 2021.

Viac informácií k výberovému konanie, podmienky aj termíny nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/kariera-u-nas/informatizacia/generalny-riaditel-sekcie-informacnych-technologii-verejnej-spravy/

Značky: