Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre slovenských vedcov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri podávaní prestížnych grantov Európskej rady pre výskum (ERC). Grantisti získajú ročný personalizovaný mentoringový program, ktorého odborným garantom bude Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Grantová výzva je otvorená do 21. januára 2022 na stránke nadaciaeset.sk.

Nová grantová výzva Nadácie ESET má prostredníctvom cieleného ročného mentoringového programu pripraviť vedcov získať niektorý z významných európskych grantov ERC. Celkovú sumu 30 000 eur rozdelí Nadácia ESET medzi 6 vedcov, ktorí pôsobia na slovenských inštitúciách. Program nadväzuje na mentoringovú schému Európskej komisie a mentormi programu sú prestížne osobnosti: zahraniční držitelia ERC grantov, bývalí členovia hodnotiacich panelov ERC či lektori významných zahraničných konzultačných spoločností. Koordináciu mentoringového programu zabezpečí ERC Národný kontaktný bod Centra vedecko-technických informácií SR.

Grantová výzva je určená vedcom pôsobiacim v slovenských inštitúciách vo všetkých vedných oblastiach: vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo a sociálne a humanitné vedy.

Cieľom grantovej výzvy je zvýšiť úspešnosť slovenských žiadateľov v ERC grantovej schéme. ERC granty doposiaľ získal iba jeden vedec pôsobiaci na Slovensku, a to Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV. Slovensko tak patrí medzi krajiny s najslabšou úspešnosťou v získavaní ERC grantov spomedzi krajín Európskej únie. „ERC granty predstavujú pre vedcov, a tým pádom aj pre krajiny príležitosť prehlbovať ich výskum a vývoj. Podporujú  príchod inovácií, ktoré spoločnosť posúvajú vpred. Kvalitnú vedu a výskum budeme potrebovať čoraz viac. To nám ukazuje aj súčasná pandémia či prehlbovanie dopadov klimatických zmien. Myslíme, že finančné zdroje, ktoré naši vedci môžu získať z ERC schém môžu pomôcť jednotlivcom, vedeckému prostrediu aj celej spoločnosti,“ vysvetľuje dôvody vzniku novej grantovej výzvy Lucia Marková, správkyňa správnej rady Nadácie ESET.

„Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je odborným garantom a partnerom grantovej výzvy. Z nášho pohľadu ide o naozaj hodnotné prepojenie s Nadáciou ESET, ktorá je etablovaným hráčom pri podpore výnimočných vedcov v našom geografickom priestore. Pripravený mentoringový program je mimoriadne kvalitný. Vedcom a výskumníkom prinesie poradenstvo na najvyššej úrovni a hĺbkovú pomoc s projektom ako po formálnej, tak po obsahovej stránke,“ opisuje spoluprácu Zuzana Reptová, ktorá zastáva pozíciu Národného kontaktného bodu pre oblasť ERC v programe Horizont Európa.  

Značky: