Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha odštartovala už šiesty školský rok, ktorý sa opäť teší vysokému záujmu zo strany detí aj rodičov. Akadémia, ktorej cieľom je poskytovanie športovej prípravy, podporuje rovnosť príležitostí a inklúziu detí. Aj tento rok prichádzajú organizátori so súťažou, vďaka ktorej môže byť Akadémia aj na vašej škole.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha pôsobí v materských, základných školách a aj v špeciálnych školách, kde trénujú deti so zdravotným znevýhodnením. Akadémia nedávno spustila aj projekt pre 220 detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia.

„Filozofiou O2 Športovej akadémie Mateja Tótha je poskytovať kvalitnú športovú prípravu všetkým deťom na Slovensku. Tak, ako súťaž dáva príležitosť vyhrať akadémiu všetkým základným školám, či sú malé, alebo veľké, tak aj program akadémie dokážeme prispôsobiť pre deti s rôznymi potrebami. Vďaka tejto flexibilite metodiky a našich trénerov, môžu do akadémie chodiť deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naši tréneri pracujú s pestrou skupinou detí z rôzneho sociálneho prostredia a aj s deťmi, ktoré sú zdravotne znevýhodnené, ale modifikované tréningy akadémie v kolektíve zvládajú. Týmto spôsobom podporujeme rovnosť príležitostí a učíme deti inklúzii. Súťaž je skvelou príležitosťou pre všetky školy na Slovensku získať tento jedinečný projekt, “ hovorí riaditeľka akadémie Mária Bedleková.

Do súťaže o účasť v akadémii sa môže prihlásiť aj vaša škola

O2 a O2 Športová akadémia Mateja Tótha odštartovali 5. októbra prihlasovanie základných škôl do súťaže o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha (O2 ŠAMT). Školy sa môžu prihlasovať a do konca novembra hlasovať na www.akademia.o2.sk. V každom samosprávnom kraji môžu akadémiu vyhrať 3 základné školy na rok zadarmo. Hlasovať za svoju školu môže ktokoľvek – učitelia, rodičia, samotné deti a všetci tí, ktorí chcú, aby sa dnešné deti viac hýbali. O2 ŠAMT tak dokopy získa 24 škôl z celého Slovenska. V každom kraji bude vyžrebovaná jedna škola, ktorá získa športové pomôcky, metodický materiál a vyškolenie pedagóga, ktoré vychádza z jedinečnej metodiky O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

„Predošlé ročníky akadémie nám potvrdili, že venovať sa a rozvíjať tému pohybu a trávenia voľného času detí má význam. O2 Športová akadémia Mateja Tótha má už viac ako 10 000 absolventov, detí materských a základných škôl, ktoré absolvovali takmer 30 000 tréningov. Veríme, že aj tento rok sa nám podarí vďaka akadémii pokračovať v Matejovom odkaze a pridá sa k nám veľa detí. Som rada, že sme súčasťou tohto zmysluplného a úspešného projektu,“ hovorí Lucia Petrášová, riaditeľka komunikácie a značky O2.

Značky: