Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kvalita podnikových dát patrí medzi dlho podceňovaný faktor, s ktorým majú problém nielen slovenské, ale aj svetové firmy. Vyplýva to zo skúseností česko-kanadskej spoločnosti Ataccama, ktorá vyvíja platformu pre unifikovanú správu dát.

Podľa nej sa firmy zaoberajú kvalitou dát až vo chvíli, keď ich potrebujú. Prináša to so sebou zvýšené nároky na manuálne čistenie dátovými odborníkmi, predlžuje to čas, kým sa dajú dáta reálne využiť ako podklad na rozhodovanie a navyše hrozí, že firmy pre nepresné dáta môže dospieť k chybným záverom. Zmienené problémy sú dôkazom chýbajúcej dátovej stratégie, ktorá firmu stojí peniaze, demotivuje jej zamestnancov a ohrozuje rentabilitu budúcich investícií. Tento názor podporujú interné prieskumy samotnej Ataccamy medzi jej zákazníkmi, ako aj oficiálne výskumy svetových agentúr.

Podľa správy o dátovej pripravenosti spoločností, ktorú Ataccama zverejnila pred rokom, takmer 80 % spoločností čelilo problémom s dátami. V posledných dvoch rokoch došlo vplyvom pandémie k prudkému 78 % rastu počtu firiem, ktoré majú postavený biznis na dátach a sú od nich závislé. Viac než polovica (55 %) opýtaných pripustila, že dáta pred finálnym spracovaním musia manuálne upravovať, aby mali zodpovedajúcu kvalitu, a 44 % musí čakať na podklady dlhšie ako jeden deň, čo v súčasnosti predstavuje konkurenčnú nevýhodu. Zdĺhavé čakanie na dáta, negatívny vplyv na rozhodovanie a  výkon sú spolu s ohrozením strategických iniciatív tri najčastejšie prejavy nedostačujúcej kvality.

Podľa správy State of Data Quality 2022 sa to zlepšilo a spoločnosti sa kvalite dát venujú intenzívnejšie. Iba 16 % však dosahuje podľa Ataccamy dátovú dospelosť, ale 27 % sa blíži k tomuto stavu. Pozitívnym zistením je, že dáta z nejakého dôvodu nerieši len 5 % z viac ako 1 000 opýtaných firiem. Zároveň z výsledkov správy vyplýva, že spoločnosti, v ktorých riadenie kvality dát nie je úspešné, sa 80 % úloh vykonáva manuálne. Na druhej strane firmy s dobre nastavenými procesmi manuálne vykonávajú len 30 % úloh, zvyšok sa automatizuje pomocou nástrojov založených na Al a strojovom učení.

„Až tri štvrtiny opýtaných firiem stále využívajú na správu dát Excel a 69 percent si ich dokonca preposiela ako mailovú prílohu. Naša platforma Ataccama ONE urýchľuje nielen samotnú správu dát, ale ich kvalitu zvyšuje napríklad aj tým, že pomocou umelej inteligencie ju zlepšuje už na vstupe. Tým eliminuje manuálne úpravy, ktoré sú nutné na odstránenie duplicít alebo napravenie formátov čísel a mailových adries. Takéto pokročilé nástroje zatiaľ 43 percent firiem vôbec nevyužíva, a to ani napriek legislatívnym požiadavkám vyplývajúcim napríklad z GDPE,“ hovorí Lukáš Kolek, VP of Data Quality v Ataccame. Bez špecializovaného dátového nástroja je pre firmu veľmi prácne napĺňať požiadavky fyzických osôb, ktorým GDPR prisudzuje právo na informácie. Manuálne dohľadávanie dát, ktoré firma o subjekt údajov ukláda, z akého titulu a ako dlho, akým spôsobom ich spracováva a ktorým tretím stranám ich poskytuje, to všetko sa dá zistiť v profesionálnom nástroji niekoľkými kliknutiami.

Dáta ako komodita budúcnosti

Väčšina firiem si uvedomuje dôležitosť dát, keďže sú nevyhnutnou komoditou pre prehlbujúcu sa digitalizáciu firiem a zavádzanie dátovo náročných technológií ako umelá inteligencia (Al), strojové učenie (ML) alebo internet vecí (IoT). S týmto rozvojom je spojený aj tlak na riešenie dátovej otázky a zlepšovanie dátovej gramotnosti firiem. Podľa odhadov amerického Forbesu prichádzajú tamojšie firmy o 3,1 bilióna dolárov ročne, teda o 20 percent ich celkových tržieb. Sčasti za to môže podľa výskumnej agentúry Gartner znížená produktivita práce, keď dátoví špecialisti trávia až 80 % času získavaním a čistením dát, na ich samotné používanie im zostáva iba pätina času. Čas neefektívne využívajú vo firme napríklad aj obchodníci, ktorí 27 % produktívneho času venujú problémom s neúplnými či neaktuálnymi kontaktnými údajmi. Zvýšenie kvality dát nie je jednorazový proces, ide o dlhodobú strategickú iniciatívu firmy. V priemere zákaznícke dáta podľa Gartneru degenerujú tempom až 2 % mesačne, teda zhruba 25 % ročne. Symptómy nesprávnych dát sú potom neefektívne rozhodnutia, keď dochádza napríklad k prekročeniu plánovaných rozpočtov, za ktorými podľa výskumu stojí v 88 % prípadov práve nedostatočná kvalita dát. Ataccame ONE je nástroj, ktorý automatizovane zaisťuje dátovú kvalitu. Umožňuje firmám porozumieť aktuálnemu stavu, monitorovať, validovať a zlepšovať dátové zostavy. Navyše zabraňuje chybným dátam vstúpiť do systému. Vďaka využitiu metadát a umelej inteligencie ponúka jednoduchú konfiguráciu, nasadenie a škálovanie, takže ho ocenia malé tímy, ako aj celé globálne spoločnosti, ktorým prináša krátky čas uvedenia do prevádzky a rýchlu návratnosť investície

Značky: