Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hoci digitálna transformácia v EÚ počas pandémie zrýchlila tempo, slovenské firmy stále váhajú. Najväčšími prekážkami na ceste firiem k digitalizácii sú však prekvapivo často majitelia firiem a manažéri vo vedení. Podľa spoločnosti OMNICOM z Bratislavy, ktorá už niekoľko rokov realizuje vo firmách digitálnu transformáciu, vyše 70 % požiadaviek na digitalizáciu pochádza priamo od zamestnancov mimo topmanažmentu.

O digitalizáciu majú záujem podľa odborníkov zo spoločnosti OMNICOM najmä firmy, ktoré podnikajú v európskom meradle a pre ich konkurencieschopnosť je digitalizácia nevyhnutná. Paradoxne väčšie domáce firmy s dlhšou históriou, ktoré by transformáciu potrebovali najviac, sú v digitalizácii často pomalšie než menšie slovenské firmy či startupy.

„S návrhom inovácií a zmien prichádzajú vo firmách často samotní zamestnanci. V našej praxi, pri každodennom kontakte s ľuďmi na výkonných a prevádzkových pozíciách sa bežne stretávame s tým, že práve zamestnanci z prevádzky sami hľadajú spôsob, ako si zjednodušiť a zefektívniť prácu, a prichádzajú s návrhmi, ako zapojiť moderné technologické nástroje do každodenných pracovných činností. Vo všetkých firmách sú v súčasnosti nároky na zamestnancov vyššie než pred pár rokmi a ľudia jednoducho nestíhajú. Digitalizácia by im mala pomôcť nielen stíhať vybavovať požiadavky a nároky zákazníkov, ale práve aj zmeniť spôsob a systém práce. Častým sprievodným javom digitalizácie je automatizácia a transformácia pracovnej náplne na prácu s vyššou pridanou hodnotou,“ hovorí Miroslav Hlohovský, CEO spoločnosti OMNICOM.

Podľa neho však návrhy zamestnancov často nie sú vypočuté. Manažéri a majitelia firiem sa v mnohých prípadoch obávajú zmien, ktoré digitálna transformácia prináša. Aj keď vedia, že technológie sú efektívne, pri zavádzaní digitálnych riešení do firemných procesov vstupujú na nové nepoznané pole.

„Obavy zo zmien prispievajú k tomu, že v prípade, ak majitelia či akcionári firmy vyslovia požiadavku na optimalizáciu/zefektívnenie vo firme, manažér ako prvé optimalizuje ľudské zdroje a prepustí niekoľko zamestnancov. Tento krok síce prinesie prvotnú úsporu nákladov, ale nie dlhodobú efektivitu,“ dodáva konzultant Pavol Holbík z OMNICOMU. Práve digitalizácia dokáže firme usporiť  často až 30 % nákladov na prevádzku.

Podľa neho sú dostupné rôzne štúdie, kde sa hovorí, koľko percent z obratu by mala firma investovať ročne na prevádzku a na zmenu biznisu. Pri transformácii biznisu je to okolo 4 – 10 % z obratu ročne v závislosti od odvetvia.

Digitálna transformácia organizácie sa určite opiera o technológie a automatizáciu. Pre jej úspech však hrá kľúčovú úlohu zvládnutie ľudského faktora takejto zmeny.

Značky: