Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Deväť členov Priemyselného inovačného klastra (IIC – Industry Innovation Cluster), ktorého ambíciou je byť akcelerátorom inovácií v slovenskom priemysle, sa stretlo so slovenskými inovátormi a zástupcami slovenských technických vysokých škôl už na treťom spoločnom Matchmakingu. Na tomto podujatí spoločne hľadali možné cesty pre dlhodobú spoluprácu a riešenia konkrétnych problémov, s ktorými sa členovia klastra denne vo svojich podnikoch stretávajú.

Medzi inovátorskými spoločnosťami, ktoré sa odprezentovali na Matchmakingu boli aj Brain:IT, Civitta, Devops Blue a Luigi´s Box. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej technickej univerzity (Materiálovo-technologická fakulta; Strojnícka fakulta) a Žilinskej univerzity (Fakulta riadenia a informatiky).

Na workshopoch sa spoločne diskutovali a prezentovali aj riešenia týkajúce sa cobotov*, avatarov, 3D zobrazovania a tlače, inteligentných budov, analýzy veľkých dát a IoT (Internet of Things) v logistike a maintenance.

V poradí už tretí Matchmaking sponzorovaný IIC a zvyšujúci sa záujem o účasť na ňom je dôkazom, že sa nám darí budovať otvorenú platformu pre výmenu inovačných myšlienok. Je to projekt win-win na všetky strany: veľké spoločnosti, inovačné firmy, univerzity, ale aj mestá a obce a priestor pre štát, podporiť už desiatky zmysluplných inovačných projektov. Našou prioritou bude intenzívna komunikácia so štátom pri hľadaní schém ich spolu-financovania,“ povedala po treťom Matchmakingu IIC Martina Le Gall Maláková, prezidentka Priemyselného inovačného klastra.

Zakladateľmi IIC sú PSA Groupe Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), HB Reavis, Veolia, Gefco, Faurecia, Plastic Omnium, Orange Slovensko, a.s. a Slovak Lines. Úlohou klastra je hľadať spoločné prieniky a projekty, ktoré by napomohli ďalšiemu technologickému rozvoju a realizácii slovenských inovácií a podporili výskum a vývoj vo veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch.

Značky: