Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ak vás baví analytika, funkčný dizajn, transparentnosť, alebo sa zaujímate o obnoviteľnú energiu, zapojte sa do energetického hackathonu, ktorý v dňoch  9. a 10. novembra organizuje spoločnosť Západoslovenská distribučná.

Cieľom energetického hackathonu je vytvorenie komunitného energy-sharing na základe reálnych dát (ročná spotreba komunity 150 odberných miest + ročná simulácia výroby FV elektrární so zohľadnením cenových taríf). Víťazný tím môže vyhrať až 6000 eur.

Dve výzvy

  1. V rámci prvej výzvy budú mať účastníci vytvoriť simuláciu komunitného systému zdieľania energie na základe dát reálnej spotreby 150 odberných miest a zjednodušených obchodných podmienok. Cieľom výzvy je porovnanie celkovej sumy za ročnú spotrebu energie každého odberného miesta pri danom objeme vyrobenej a zdieľanej energie v komunite a celkovej sumy za spotrebu energie bez možnosti výroby energie a komunitného obchodovania.
  2. V rámci druhej výzvy budú účastníci vymýšľať alternatívny model k prvej výzve, čiže spôsob riešenia výroby a obchodovania s elektrickou energiou v rámci danej komunity 150 odberných miest. Riešenie však musí využívať alternatívne prvky, ako napríklad použitie batérií, umiestnenie FV elektrární, obchod s vyrobenou energiou a pod.

Registrovať sa môžete priamo na stránke organizátora súťaže Impact hub (http://energyhack.sk/), kde nájdete aj ďalšie informácie.

Značky: