Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

PlanRadar, jedna z popredných európskych digitálnych platforiem pre riadenie a správu realitných projektov (tzv. PropTech z anglických slov property & technology), posilnila svoje integračné schopnosti prostredníctvom uvedenia PlanRadar Connect.

Ten zdokonalí prenos dát medzi rôznymi technologickými riešeniami, keď svojim používateľom umožní bezproblémovú synchronizáciu s inými aplikáciami, a to bez nutnosti zložitého kódovania. Vytvorený bol s prispením Workato, poprednej platformy pre firmy zameranej na automatizáciu procesov.

„Nachádzame sa v digitálnom veku, v ktorom sa stavebný priemysel neustále vyvíja. Efektívny spôsob automatizácie pracovných procesov sa stal jedným zo zásadných faktorov ovplyvňujúcich rýchlosť dokončovania nových projektov a ich ziskovosť. A práve preto sme PlanRadar Connect vytvorili,” hovorí Ibrahim Imam, spoluzakladateľ a výkonný spoluriaditeľ spoločnosti PlanRadar, a dodáva: „Chceme zlepšiť schopnosť rôznych systémov vzájomne spolupracovať a odstrániť prekážky v podobe nekompatibilít, ktoré prichádzajú s používaním väčšieho množstva softvérov. Niektoré dáta kvôli tomu môžu byť nesúrodé alebo hrozí vznik duplicít, čo samozrejme prirdáva prácu. Tým, že sme vytvorili jednoduchý spôsob prepojenia existujúcich technológií, môžu spoločnosti pracovať ešte lepšie a s presnejšími dátami. Vo všeobecnosti, prístup vzájomného prepájania je niečo, o čo by sa mal celý realitný sektor usilovať.”

Práca s aplikáciou PlanRadar je úplne intuitívna a umožňuje vytvárať, komentovať a zdieľať informácie o budove online, tzn. v reálnom čase. Užívateľ si v nej môže zobraziť model stavby alebo napríklad jednotlivé podlažia či miestnosť v akejkoľvek možnej podobe, ktorá je k dispozícii – či už ide o schému, 3D model alebo napríklad BIM model. Následne v mieste, ktoré vyžaduje pozornosť ostatných, pripne svoju poznámku alebo niekomu zadá úlohu na dopracovanie. A to vo forme hlasového záznamu, textu či obrázku. Všetci zúčastnení tak vidia, čo treba urobiť, kto to má na starosti a kedy to má byť hotové. Tí, ktorých sa to týka, samozrejme môžu reagovať alebo len neskôr informovať o dokončení úlohy.

Spomínané vylepšenia svojim užívateľom z radov realitných profesionálov (developerov, projektových manažérov, stavbyvedúcich, architektov, správcov budov ai.) prinesie ešte väčšiu flexibilitu: umožní im pokračovať vo využívaní existujúcich softvérov i nastavených pracovných procesoch takým spôsobom, aby zároveň neprišli o žiadnu z funkcionalít, ktoré aplikácia PlanRadar ponúka. To povedie k vyššej presnosti, efektivite práce aj úspore času. Navyše v prostredí, kde je zdieľanie informácií zásadné pre úspech projektov, môže PlanRadar Connect podporiť lepšiu úroveň komunikácie a spolupráce medzi tímami a vytvoriť tak presnú auditnú stopu o všetkých rozhodovacích procesoch.

Spoločnosť PlanRadar získala začiatkom roka od investorov (v investičnom kole série B) celkom 69 miliónov dolárov na ďalšiu expanziu a technologický pokrok. Jej zámerom je podporiť vlastný výskum a vývoj, pričom chce financovať nové technologické centrum a špecializovaný tím na inovácie, ktorý bude mať okrem iného na starosti práve schopnosť rôznych softvérov a programov rýchlo a účinne spolupracovať.

Nová funkcia rozšíri existujúce API (z anglického Application Programming Interface alebo rozhranie pre programovanie aplikácií), čo umožní rýchlejšie a jednoduchšie prepojenie s viac ako dvoma stovkami existujúcich softvérov ako je Outlook, Dropbox, Jira, SAP a Microsoft Dynamics.

„Spolu s tým, ako sa stavebný priemysel snaží maximalizovať efektivitu, vidíme rastúci dopyt po plne automatizovaných pracovných postupoch, ktoré prepoja tímy v kancelárii s pracovníkmi v teréne, a to v každej fáze životného cyklu nehnuteľnosti. PlanRadar Connect je skvelým príkladom platformy Workato s potrebou minimálneho alebo žiadneho kódovania, ktorá každému umožňuje ľahko a rýchlo vytvárať vlastné automatizované postupy za účelom prenosu dôležitých informácií o projekte a zdieľaní dát medzi PlanRadarom a viac ako 200 ďalšími významnými aplikáciami,” komentuje Gautham Viswanathan, produktový riaditeľ v spoločnosti Workato.

Ibrahim Imam uzatvára: „Toto je iba jeden z radu plánovaných krokov, ktoré v neustálom vývoji nášho softvéru plánujeme. Ten v súčasnosti denne používa 100 000 realitných profesionálov vo viac ako 60 krajinách sveta. Už teraz sa tešíme na pozitívnu spätnú väzbu od našich zákazníkov, hneď ako začnú PlanRadar Connect postupne využívať.“

Pre viac informácií o PlanRadar Connect navštívte: www.planradar.com/connect

Značky: