Podpisovanie dokumentov na diaľku je dnes realitou a môže ho používať ktokoľvek potrebuje.

Proces samotného podpisovania sa dá výrazne zjednodušiť minimálne tým, že nie je potrebné použiť občiansky preukaz, čítačku kariet a inštalovať podporný softvér, ktorý môže a nemusí fungovať. Používatelia, ktorí sa snažia podpísať dokumenty alebo napríklad daňové priznanie vedia, že tento proces síce funguje, no za jednoduchý sa označiť nemôže.

Aplikácia QSign zjednodušuje použitie Kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Ide o podpisovanie dokumentov spôsobom, ktorý je právne uznateľný a môžete ho používať na akékoľvek právne úkony. V zmysle platnej legislatívy Európskej únie ide o najdôveryhodnejší stupeň elektronického podpisu. K takémuto podpisu je možné pripojiť časovú pečiatku, ktorá deklaruje dátum a čas vytvorenia podpisu. Má hodnotu úradne osvedčeného podpisovania a tento podpis je zároveň nositeľom identity toho, kto podpis vystavil.

Ako získať KEP?

Po novom sa môžete podpisovať aj cez aplikáciu QSign, ktorá vyžaduje registráciu a jednorazovú návštevu vydavateľa tejto aplikácie. To platí pre tých, ktorí chcú mať takúto vymoženosť a podpisovať dokumenty dôveryhodnejšie než je ručný podpis a následné skenovanie dokumentov a zatiaľ nemali aktivovaný KEP na občianskom preukaze.

Tí, ktorí doteraz používali kvalifikovaný elektronický podpis, no chcú mať výrazne jednoduchšiu situáciu pri podpisovaní do budúcna a využívať na to svoj smartfón, majú situáciu jednoduchšiu. V procese registrácie nie je potrebná návšteva pobočky, ale stačí sa overiť prostredníctvom podpisu z občianskeho preukazu.

Zdroj: Ardaco

QSign vs. Občiansky preukaz

Pri špecializovanej aplikácii na tento účel je tu ešte jeden podstatný rozdiel, a to najmä pri porovnaní s občianskym preukazom. Používatelia, ktorí stratili občiansky preukaz, si musia nechať vygenerovať nové kvalifikované elektronické podpisy. Aplikácia funguje inak. Používateľ môže stratiť alebo zmeniť smartfón a vtedy neprichádza o svoj podpis.

Jeho podpis je totiž uložený na serveroch spoločnosti, ktorá aplikáciu vydala a tu je bezpečne uchovaný. Jediné, čo je potrebné, je nainštalovať aplikáciu do nového zariadenia a prihlásiť sa do nej. Nie je potrebné generovanie nového podpisu v danej spoločnosti, podobne ako v prípade nutnosti ísť na políciu pri potrebe vydania nového občianskeho preukazu a vygenerovania nového KEP-u.

Využitie aplikácie QSign

Široké možnosti využitia sú dané najmä tým, že aplikácia je dostupná nielen pre smartfóny s Androidom a systémom iOS, ale aj pre operačný systém Windows, MacOS alebo Linux. Používatelia majú zjednodušenú situáciu v rámci podpisovania jedného či viacerých dokumentov. Takisto je situácia jednoduchšia v prípade, že dokument podpisujú viacerí používatelia.

Desktopová verzia QSign pre počítačeZdroj: Ardaco
Desktopová verzia QSign pre počítače

Nesporným argumentom je, že protistrana nemusí používať túto aplikáciu. Aj bez toho, aby ju použila, si dokáže v dokumente pozrieť a overiť platnosť vášho podpisu. Ideálna situácia je vtedy, keď sa všetky strany podpisujú týmto spôsobom, pretože ide skutočne o najvyššiu formu dôveryhodného podpisu. Je však na oboch stranách, akým spôsobom sa dohodnú. Rukou podpísaný dokument prvou stranou môže byť druhým signatárom podpísaný práve kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Základom je, aby takéto podpisovanie prinieslo nielen rýchlosť, ale aj komfort v tom, že nie je potrebné stretnúť sa osobne s cieľom podpisovania dokumentov sa. Všetko sa deje elektronicky a dôveryhodnosť takéhoto podpisu aj pri právnych úkonoch je v súlade s platnou legislatívou.

Dokumenty môžete takto podpisovať aj na portáli Slovensko.sk alebo na portáli Finančnej správy a Katastra nehnuteľností. Tie sa dajú podpísať aj lokálne na počítači alebo v telefóne a až následne ich nahráte do rozhrania konkrétnej webovej aplikácie.

Čas na nové riešenie

Podpisovanie cez túto špecializovanú aplikáciu spoľahlivo nahradí občiansky preukaz s čítačkou. Nehovoriac o skutočne jednoduchom použití priamo cez smartfón. Podpisovať môžete dokumenty, ktoré vám prišli emailom alebo sú uložené na cloudovom úložisku, či priamo vo vašom smartfóne. Tie podpíšete a následne môžete zdieľať cez akúkoľvek aplikáciu, alebo ich prípadne odoslať emailom. Aplikácia QSign predstavuje skutočnú náhradu za občiansky preukaz s čipom.

Hlavné výhody podpisovania cez QSign

  • Právne najdôveryhodnejšia forma podpisovania aj voči ručnému podpisu
  • Netreba používať čítačku a občiansky preukaz
  • Podpis nie je viazaný na konkrétny smartfón
  • Hromadné podpisovanie
  • Vhodné aj na použitie s portálmi ako Slovensko.sk alebo Finančná správa

Viac informácií nájdete na stránke www.qsign.sk.

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.