Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši na Technickej univerzite v Košiciach slávnostne otvoril dve výskumné zariadenia, ktoré prinesú na trh kvalitnejšie materiály a prepojenie akademickej a vedeckej obce s podnikateľským sektorom.

Vicepremiér Richard Raši navštívil Technickú univerzitu v Košiciach a otvoril Prototypové a inovačné centrum na Strojníckej fakulte a Laboratórium excelentného výskumu na Stavebnej fakulte. Obe zariadenia majú prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zabezpečiť, aby sa výsledky výskumov uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi.

„Ide o prepojenie výskumu, vývoja a výroby. Mnohokrát sa podnikateľský sektor sťažoval, že sa toho u nás veľa vymyslí, mnohé nápady a inovácie, ale chýba ich prepojenie do praxe. Dnes sme videli, že sa na tunajšom výskume a vývoji podieľajú aj koneční prijímatelia a naše akademické inštitúcie dokážu vyrobiť to, čo potrebuje naša prax a čo je inovatívne a môže urobiť naše hospodárstvo excelentným,“ uviedol Richard Raši, podľa ktorého budú výsledkom výskumných zariadení aj kvalitnejšie,  ekologickejšie a bezpečnejšie materiály.

„Aby sme mohli čerpať prostriedky z EÚ na výskum a inovácie, museli sme mať schválenú stratégiu inteligentnej špecializácie, ktorá jasne hovorí, že prostriedky, ktoré vyčerpáme na výskum a vývoj, sa budú musieť prejaviť  aj v živote každého z nás,“ vysvetlil R. Raši, ktorý je predseda Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Centrá vznikli vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie, no čiastočne si ich Technická univerzita financovala sama. Prototypové a inovačné centrum na Strojníckej fakulte bolo budované v dvoch etapách, pričom prvá etapa bola realizovaná v dvoch fázach. Prvá v rokoch 2014-2016 s nákladom 1 623 000 eur a druhá zameraná už len na vybavenie Centra nástrojmi a príslušenstvom v rozsahu vyše 90 000 eur v roku 2017. Druhá etapa sa realizovala v rokoch 2017 až 2018, a to len z vlastných zdrojov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Laboratórium excelentného výskumu bolo budované v dvoch etapách, okrem zdrojov z Európskej únie boli použité aj vlastné zdroje fakulty vo výške viac ako 200 000 eur.

Značky: