Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. (SZRB) spustila novú webovú stránku, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie jednoduchšie, prehľadnejšie a rýchlejšie. Stránka bola zmenená od základov, čo sa týka obsahu, štruktúry ako aj samotného dizajnu.

Nová vizuálna identita a funkčnosť webu www.szrb.sk je orientovaná na zákazníka a zohľadňuje základné princípy zrozumiteľnosti prezentovaných informácií.

Roland Štadler, podpredseda predstavenstva SZRB: „Banka prechádza významnou transformáciou, ktorej súčasťou je aj nová vizuálna identita vrátane nového webu ako hlavného komunikačného kanálu pre existujúcich a budúcich klientov. Aj preto vnímam novú webstránku banky ako jeden z najviditeľnejších míľnikov smerujúcich k vytýčenej vízii banky, ktorou je byť prirodzenou voľbou pre perspektívnych podnikateľov, hľadajúcich spoľahlivé financovanie. To všetko s cieľom prispieť k rozvoju moderného Slovenska“.

Nové vedenie banky dôsledne smeruje SZRB na dlhodobú cestu transformácie s cieľom  prebudovať banku na modernú a efektívnu inštitúciu a dostať ju tak lepšie do povedomia verejnosti.

Značky: